Ulusal Su Samuru Databank
 Projesi Çalışma Grubu:


Bahar Suseven-Thomas Schmitz
48640 Akyaka/Ula
Kavak Sok. 4
 
  e-mail: akyakadernek@hotmail.com
  Faks: 0252 243 4334
  Tel/Faks:

0252 243 5877

Yararlı Yayınlar / Useful documents

Türkçe, özetler İngilizce (Turkish, abstracts in English)

Su Samurunun Türkiye'deki Durumu 2.  Sempozyum 21 - 22.09.  2002 Beymelek - Antalya
(The Situation of the Fishotter in Turkey 2002)

Su Samurunun Türkiye'deki Durumu 1Sempozyum  1999 - Antalya
(The Situation of the Fishotter in Turkey 1999)

Diğer Yayınlar

Other articles:

  İNGİLİZCE / ALMANCA

RESİM - Picture - SES - Sound - DİĞER - Other