Türkiye Su Samuru
Databank Çalışma Grubu
Anasayfa'ya dönüş

 

SU SAMURUNUN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

II. SEMPOZYUM

DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından 21 Eylül 2002 tarihinde gerçekleştirilen ”Su Samurunun Türkiye’deki Durumu” adlı II. Sempozyumda sunulan 11 bildiri ve bir poster ile yaban hayatı elemanlarından biri olan su samurunun taksonomik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ve balık yetiştiriciliği arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Su samuru populasyonlarının, habitatı ile birlikte korunması ve su samuru ile ilgili bilgilerin hızla sağlanarak bir veri tabanı oluşturulması gereği bu sempozyumda ele alınmıştır.

Besin zincirinin son basamağında bulunan su samuru hastalıklı veya zayıf bireylerle beslenerek doğal dengenin korunmasında rol oynamaktadır. Aşırı avcılık, habitat daralması ve su kirliliği su samurunu yok eden başlıca faktörlerdir.

Su samurunun gezineceği, gizleneceği ve üreme başarısı göstereceği bir bitki örtüsüne her zaman ihtiyacı vardır. Bu da yangın, kesim ve erozyon gibi faktörlerle tahrip olmaktadır. Tarım alanlarında kullanılan gübre ve ilaçlar ile avsel ve endüstriyel atıklar dere, çay, ırmak, nehir ve göllerimizi kirleterek pestisit ve ağır metaller doğrudan veya besin kaynakları vasıtasiyle dolaylı olarak su samurlarının ölümüne yol açmaktadır. Ülkemizde gittikçe yaygınlaşan ve su samurunun doğal yaşam alanları içinde gerçekleştirilen balık yetiştiriciliği su samurunu sıkıntıya sokmaktadır.

Su samuru ve diğer yaban hayatı elemanları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen önlemlerin derhal uygulamaya konması gerekmektedir.

  1. Türkiye’deki su samuru ile ilgili araştırma faaliyetlerine (arazi çalışmaları, araştırmalarda standardizasyon ve veri tabanı gibi) hız verilmeli
  2. Su samurunu habitatı ile birlikte koruyan yaptırımlara yer verilmeli
  3. Tarım için kullanılan gübre ve ilaçların sebep olduğu su kirliliğini önlemek veya azaltmak amacıyla suya yakın yerlerde daima gübrelenmemiş ve ilaçlanmamış ”tampon bir bölge” bırakılmalı
  4. kirliliğe sebebiyet veren fabrika ve işletmelere arıtma tesisleri yaptırmalı ve denetlenmeli
  5. Su kaynaklarına yakın olarak yürütülen bazı faaliyetler (köprü ve yol yapımı, baraj inşası gibi) su samurlarının yuvalarına ve kendilerine zarar vermeyecek şekilde sürdürülmeli ve gerekli önlemler önceden alınmalı
  6. Barajların inşası sırasında göç eden balıklar için tırmanma veya geçiş merdivenleri yapılmalı
  7. Su samurunun yaşadığı ortamlarda balık populasyonu azalmış veya yok olmuş ise uygun lokal balık türleri ile balıklandırma yapılmalı
  8. Su samurlarının korunmasına yönelik ulusal bir eylem planı için mutlaka balıkçılar da dahil edilmeli
  9. Eğitim çalışmalarına hız verilmeli ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğine gidilmeli

                                                                                                    Sempozyum Başkanı

                                                                                            Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK