logoyazi.gif (7066 Byte)

Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği

12. Genel Kurul

2002- 2004 Faaliyet Raporu

 Değerli üyelerimiz,

 

Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği'nin 12. Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz.

Geçen Genel Kurul toplantısında dernek üyeleri ile iletişimin iyileştirmesi isteklerinizi dile getirmiştiniz. Bu nedenle toplantının hemen ardından tekrar başladığımız haber mektuplarıyla üyelerin bilgilendirilmesi uygulamasının sizleri memnun ettiğini umarız. Bu toplantı da iki yıllık faaliyet raporu fotokopileriyle son iki yıl içerisindeki faaliyetleri sizlere  toplu olarak sunmak istedik.

"Biyo- Gökova" UNDP GEF/SGP projemizin yürütme sürecine dernek faaliyetlerinin çoğu doğal olarak  dahil edilmiştir. Projeyi geliştirirken dernek faaliyetlerinin projeyle örtüşmesine de özen gösterdik. Yinede projenin son yılında kendi dinamizminden kaynaklanan bir revizyon gerekiyordu; yapılanan  revizyonu  kabul edeceğinize eminiz.

Bundan hariç kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi bildiğiniz gibi başarılı bir şekilde sürdürdük. Bu yıl 3 sergi Biyo- Gökova projesinin konularıyla ilişkilendirilmiştir.

Sizlere kolaylık olsun diye faaliyet raporu yukarıda bahsedildiği gibi bölünmüş ve kronolojik bir hale getirilmiştir. Bundan başka “çevre ve doğa koruma faaliyetleri” ve “diğer dernek faaliyetleri” adlı bölümler mevcuttur.

Biyo-Gökova Projesi Hakkında:

Olağan çalışmalar:

Eylül 2002'te yaşadığımız üzücü yangın olayının ardından 3 aylık bir süreyi, sadece onarım ve yeni bir düzen kurmakla geçirdik.  O dönemde projeyi dondurma talebinde bulunduk ve tekrar başlamak üzere ara raporumuzu sunduk. Ara raporumuz UNDP Koordinatörlerimizin bizleri ziyaretinden sonra kabul edildi ve tekrar proje faaliyetlerine başladık. Proje alanımıza dahil iki belde ve iki köyümüzün yerel yöneticilerinin de katılımıyla oluşan Yerel Çalışma Grubumuz, bu amaçla bir ön toplantı yapıp ileriye dönük olarak düşünülen yeni işbirliği olanakları ve bundan sonraki toplantılar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

12-13 Nisan 2003 tarihlerinde, bizler gibi GEF-SGP (Küçük Ölçekli Destek Programı) projeleri yürüten diğer projecilerle Ankara’da bir araya geldik. İki günlük toplantı süresince yapılan sunumlar ve canlı tartışma ortamları sayesinde kendi proje alanımızda yapmayı düşündüğümüz çalışmalar için diğer STK’larla yeni işbirliği olanakları bulduk. Dernek Başkanımız Heike Thol-Schmitz de, proje uygulamaları esnasında karşılaşılan iletişim sorunları üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

2003 yılında Akçapınar plajında olan ve Akyaka Kadın Azmağı başındaki, tahrip edilen proje levhasını yeniden onarıp daha sağlam olarak yerine diktik.

2003 yılı Ağustos ayında, halen yürütmekte olduğumuz Biyo-Gökova Projesi’nin dernek üyelerimize ve dostlarımıza tanıtımı ve gelişmeler konusunda onları bilgilendirmek amacıyla organize ettiğimiz tekne turunu, tekne sahibi firmanın varolan tek günü birlik gezi teknesini başka bir guruba kiralaması neticesinde gerçekleştiremedik. Gezi gerçekleşmese de üyelerimizle sahilde bir kafeteryada yaptığımız sohbet bizlere proje hakkında konuşma imkanı, üyelerimize de bir tanışma ve sohbet etme imkanı yarattı. Geziye katılmak üzere gelen dernek üyelerimize anlayışlarına ve gösterdikleri dayanışmacı tavra teşekkür ediyoruz. Toplantı, katılımcılara Biyo-Gökova Projesi tişörtlerinin dağıtılmasıyla son buldu.

2003 yılı sonbaharında İspanya SEO/ Bird Life’den sulak alan uzmanı Ignasi Ripoll WWF’nin (Dünya Yabani Hayatı Koruma Organizasyonu) desteğiyle bir değişim programı dahilinde Akyaka’yı ziyaret etti. Biyo-Gökova Proje alanında çeşitli çalışmalara katılan Ignasi Ripoll daha önce Dernek Başkanımız Heike Thol- Schmitz’ in aynı program dahilinde İspanya’daki çalışmalarının ardından destek amacıyla beldemize geldi.

Yönetim Kurulu olarak, atandıktan kısa bir süre sonra sayın Ula Kaymakamımız Osman Aslan Canbaba ile bir toplantı yaptık. Bu toplantı ile proje ve derneğimizi tanıttık. Dernek ve proje faaliyetlerini desteklemesi bize ümit ve güven verdi.

2004 Şubat ayında Ankara’da düzenlenen UNDP-GEF- SGP projeciler toplantısına dernek üyemiz Cüneyt Büyükdağ ve proje asistanımız Mustafa Ateş katıldı. Toplantıda diğer proje yürütücüsü STK’larla deneyimlerimizi paylaşma şansı yakaladık.

2004 yılı ilkbaharında Biyo-Gökova Projesi kapsam alanında bulunan belde ve köylerimizin sahip oldukları olanakları daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınma sağlayabilmeleri için derneğimizin yapacağı girişimlerin önünü açmak üzere, Biyo-Gökova Projesi revize edilmiştir. Artık proje, belde ve köylere odaklı çalışarak her bir belde ve köyde, oranın zaten sahip olduğu olanakların kullanılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu uygulamalar sayesinde Akyaka dışındaki diğer belde ve köylerimiz de oluşturulacak alternatif turizm faaliyetleri sayesinde yeni kalkınma olanaklarına kavuşabilecekler. Temel olarak bölgemizde varolan alternatif turizm olanaklarının canlandırılması ve gelecekte tüm belde ve köylerin bu olanaklar çerçevesinde belirli bir koordinasyonla birbirine bağlanmasını içeren bu planlar sayesinde, bölgemizde yürütülen ticari ve tarımsal uygulamaları, çevre dostu yöntemlerle yaparak, varolan biyolojik çeşitliliği daha etkin bir şekilde korumayı hedefliyoruz.

UNDP/GEF Küçük Destek Programı (SGP) desteği ile yürütülen Biyo-Gökova Projesi kapsamında 20-21 Nisan 2004 tarihlerinde proje iştirakçileri olan belde ve köylerde birer halk toplantısı gerçekleştirdik. Toplantılarda sağlıklı sivrisinek mücadelesi, sürdürülebilir tarım ve turizm yöntemleri gibi konular uzmanlar tarafından katılımcılara aktarıldı. Zaman zaman çok canlı tartışmalarla şekillenen toplantılara protokol ve basınının ilgi göstermesi, konunun bölgemizde gerekli yankıyı ve tartışma ortamını yaratmasına katkı sağlayacak görünüyor. Proje dahilinde bölgenin bir bütün olarak ele alınması ve böylece tanıtılmasına dair fikirlerin kabul görmesi, yaratacağı sinerjiyle bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayabilir. Tüm belde ve köyler sahip oldukları potansiyelleri dahilinde ön plana çıkarılacak ve büyük resmin bir parçası olacaklardır. Ardından Mayıs’ta yeni seçildiği Belediye Başkanıyla mahallelere gidip baş başa proje ve faaliyetlerimizi anlattık.

Bu yaz hem derneğimiz hemde belediyemiz kurduğumuz etkili işbirlikleri sayesinde ulusal ve yerel medyada geniş yer aldı. Kamu kurumları ve yerel yöneticileri ile ilişkilerimiz iyileştirildi, projemiz anlatıldı. Bunun iyi bir örneği Mayıs 2004'te Marmaris Kanal 48‘de Yerel Çalışma Grubu ve proje koordinasyon üyeleri, Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca ile beraber Biyo-Gökova Projesi’nin iki saat süren bir canlı yayınla tanıtılması idi. Ayrıca ATV muhabiri Mesut Yılmaz , NTV  muhabiri ve Yeni Asır mensupları ile toplantılar yapıldı.

Her zaman ki gibi proje ve diğer dernek faaliyetlerimizi websitemizde  kamuoyuna sunduk.

2002- 2004 Döneminde Proje Araştırma Grubunun (PAG) çalışmaları:

Üreme Kuş Atlası:

Türkiye kuşlarının üreme haritaların oluşturulması için başlatılan ilk Atlas Projesi’nde Gök- Kuş- Ağı kuşçu gurubumuzla bizde varız. Kuş Atlas çalışmasının amacı bizde üreyen kuşların listesini çıkartmak ve izlemektir. Böylece bir kuş meraklısı Gökova’da göçmen kuşlar hariç hangi kuş türünü görebileceğini bilebilir. Daha şimdiden, bölgemizin, barındırdığı kuş türü açısından potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçla İzmir'de düzenlenen ilk eğitim çalışmalarına katıldık ve üç çalıştay düzenleyerek ilk adımları attık. Atlas çalışmaları da Biyo- Gökova Projesi’nin bir alt bölümüdür. Bu amaçla 2004 yılı Nisan ayından Haziran ayına kadar Gökova havzasının Kuş Atlas çalışmaları yürüttük.

Erozyon ve Sulak Alan Koruması:

Proje Araştırma Grubu üyesi biyolog Paul Hope ve sulak alan uzmanı başkanımız Heike Thol-Schmitz, proje alanındaki okaliptüslerde varolan biyolojik çeşitlilikle, Çetibeli ve Köyceğiz’deki Günlük korularında varolan biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi ve karşılaştırılması ile ilgili çalışmalara devam ettiler. Bu araştırma sonuçlarına dayanarak ileride proje alanındaki, bölgeye ait olmayan ve tükettikleri yüksek miktardaki tatlı su nedeniyle bölgenin hassas tatlı su tuzlu su dengesini bozan Okaliptüs korularının kademeli bir plan dahilinde Günlük ağaçları ile değiştirilmesi mümkün olacaktır. Aynı zamanda ÖÇKK tarafından bütün PAG (Proje Araştırma Gurubu) araştırmaları büyük ilgi ile karşılandı ve ileride oluşturulacak bir yönetim planı için değerlendirileceği ifade edildi.

Gökova Dağ Yamacında Sürdürülebilir Turizm:

Yerel Çalışma Gurubu üyesi belediye başkanları ve muhtarlarla bire bir görüşmeler yapıldı. Oldukça samimi geçen görüşmelerin ardından, özellikle Gökova Beldesi’nde yapımı planlanan, kaya mezarlarını birbirine bağlayacak patika için Belediye Fen İşleri Memuru Gürkan Yaran, dernek yönetim kurulu üyesi Thomas Schmitz ve proje asistanı Mustafa Ateş ilk incelemeleri tamamladı. Thomas Schmitz tarafından alınan GPS koordinatları 1/25000 lik bir haritaya yerleştirilip mezarların fotoğraflarıyla beraber Gürkan Yaran’a, Anıtlar Yüksek Kurulu’na iletilmeden önceki son ve resmi şeklinin verilmesi için iletildi.

Ardından, iki uzman desteğiyle Gökova Beldesi kaya mezarlarının bulunduğu yamaçlarda bitki tespit gezisi yaptık. Aynı zamanda Gökova’nın kaya mezarları ve alternatif turizm için değer taşıyan diğer doğal güzellikleri tekrar değerlendirildi. Örnek toplama çalışmasının ardından örnekler, isimleri tespit edilerek listelendi. Bütün sonuçlar sonbaharda dernek tarafından hazırlanacak ve bastırılacak “Gökova Gezi Rehber Kitabı” içinde yer alacak. Böylece yamaçları gezen bir ziyaretçi hem arkeolojik varlıkları izleme hem de bölgenin florası ve faunasına dair bilgi edinme şansını elde edecek.

Fakat Gökova Beldesi’nde ziyarete açmak istediğimiz ve masraflarını da üstlendiğimiz kaya mezarları konusunda biz dernek olarak gerekeni yaptığımız halde maalesef Gökova Belediyesi gerekli izin başvurularını henüz yapamadı.

Eko- Tarım:

Biyo- Gökova Proje alanında yürütülen tarım faaliyetlerinin daha sürdürülebilir ve doğal yöntemlerle yapılmasını teşvik etmek maksadıyla çalışacak, yıllardır eko tarımla uğraşan, konusunda oldukça deneyimli bir tarım danışmanımız oldu. Aydın/ Davutlar’daki Değirmen Çiftliği'nde çalışan ve Sürdürülebilir Tarım Derneği’nden, tarım uzmanı Sn. Aydın Özdemir eko tarım konusunda bize yardımcı olmuştur. Ayrıca 13.06.2004 tarihinde bölgemizden eko tarıma ilgi gösteren 17 çiftçi ile, Değirmen Eko-Çiftliği'ni ziyarete gittik. Çiftliğinin sahibi, eko tarım ve alternatif turizm uzmanı Gürsel Tonbul’u Akyaka halk toplantısına davet etmiştik. Toplantıda kendisi ile özellikle Akyaka ve Gökova’daki alternatif turizm imkanları üzerine tartışma fırsatımız olmuştu.

Ekolojik tarıma yönelik çalışmalara bir veri oluşturması için proje alanındaki tarlaların toprak analizlerini ve tarımsal üretim envanterini yaptırdık. Eko tarım, çeşitli toplantılarda uzmanlar yardımıyla konuya ilgi duyan çiftçilere anlatıldı. Önümüzdeki aylarda doğal metotlarla zirai mücadele yöntemleri konusunda çiftçilerimizi bilgilendirmek için çalışmalara başlıyoruz. Bizlerde artık bölgemizde üretilen meyve ve sebzeyi gönül rahatlığıyla yiyebilmeyi umuyoruz.

Projenin başlangıcından itibaren Çıralı Ekolojik ve Sürdürebilir Tarım Kooperatifi ile yakın temasta bulunuyoruz. Bir kez daha Çıralılar’dan bir grubu konuk ettik ve onların tecrübelerinden faydalandık.

Susam kalıntılarını yakmadan imha etmek amacıyla patos (öğütme) makinesi alındı ve hem çiftçilerin hem belediyemizin ortak kullanıma sunuldu.

Sivrisinekle  Mücadele Çalışmaları:

Bölgemizde yıllardır önemli bir sorun oluşturan sivrisinek sorununu çağdaş bir yöntemle çözmek için başlattığımız araştırmalar sonuçlandı ve Akyaka Beldesi’nde pilot uygulama olarak yıllardır önerdiğimiz sivrisinek vektör mücadelesi başlatıldı. Bu maksatla Ula Merkez Sağlık Ocağı, Akyaka Sağlık Ocağı, Belediye ve derneğimizden bir gönüllünün katılımıyla kapalı alanlarla, kanalizasyon, çöplük, havuzlarda vs., ilaçlama çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar periyodik olarak tekrar edilmektedir ve Akyaka’yı kullanan tüm halkımızın da desteğiyle bu sorunla sağlıklı bir şekilde mücadele etmekteyiz.

Yine bu amaçla Çevre Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından daha önce hazırlanmış bir sivrisinek broşürünü daha kapsamlı ve kolay anlaşabilecek bir şekilde 5000 adet bastırdık. Akyaka’da belediye ile işbirliği yaparak 2000 adet dağıtıldı. Diğer yerleşim alanlarında, sağlık ocaklarında ve çayhanelerde halka sunuldu. Broşürler diğer STK’lardan büyük ilgi gördü ve örnek olarak çeşitli gruplara değerlendirilmek üzere gönderildi. Broşüre derneğimizden yada derneğin internet sitesi olan www.akyaka.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Bundan hariç halk toplantılarımızda, ofiste ve sergiler vesilesiyle sivrisineklere karşı etkili ve çevreye zarar vermeyen maddeleri tanıttık ve halkımıza dağıttık. Buğday Derneği’nden bir UNDP/SGP proje ürünü olan, iki koli güzel bez çantayı  hediye aldık. Bu çantalar, broşür ve diğer materyalleri dağıtmak için kullandığımız güzel bir araç oldu.

Genel olarak sivrisinek sayısı Akyaka’da bu yaz çok azdı. Ağustos'ta bir hafta süren ve farklı bir sinek türünün saldırılarına uğradık. Bu türle mücadele için gereken araştırmalar sürdürülmektedir.

Leylek Köyü Alt Projesi:

Yürüttüğümüz UNDP GEF/SGP projesi kapsamında planlanan Akçapınar Leylek Köyü alt projesine doğru bir adım olarak, bölgemizde ve civar ilçe ve beldelerde yaşayan insanlarımızın dikkatlerini buraya çekmek ve aynı zamanda Akçapınar Köyü halkına da burada varolan potansiyeli hatırlatmak için, 20 Nisan 2003 ve 11 Nisan 2004  tarihlerinde Akçapınar Köyü'ne birer “Leylek Gezisi” düzenledik. Bilindiği gibi günümüzde kuş izlemek maksadıyla seyahat eden insanların sayısı gün geçtikçe artıyor ve kuş turizmi diğer turizm alanları içinde sürdürülebilir olma özelliği ile ön plana çıkıyor. 

Akçapınar Köyü’nde planlanan Leylek Köyü ile ilgili olarak KAD (Kuş Araştırmaları Derneği) ile görüşmeler yapıldı ve muhtemel işbirlikleri belirlendi. Yine bu konuda insanlarımızın dikkatini çekmek ve eğitmek için hazırlanmış leylek maketleri ve göç oyunları STK’lar arası işbirliğinin güzel bir örneği olarak İskenderun Çevre Koruma Derneğinden temin edildi. İskenderun Çevre Koruma Derneği’ne teşekkür ederiz. Bu materyaller Akçapınar’da, Dünya Çevre Günü etkinliklerinde ve halk toplantılarında  dağıtılmıştır.

leylek gezilerinin ardından, daha küçük bir grup ile ovadaki kuş gözlem noktalarını ziyaret ettik. Marmaris Fotoğrafçı Derneği’nden bir grubun aramızda bulunması yerel STK’ların işbirliğine güzel bir örnekti.

Unutmayalım ki, Avrupa’dan gelen hatta Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan misafirlerimizin çoğu leylekleri sadece belgesellerden tanıyor…

Tarım alanlarındaki muzır hayvanlar (Domuz vb) ve  diğer araştırma konuları :

Gökova biyoçeşitliği araştırıldı, raporlandı (memeli hayvanlar, ensektler ve kuşlar)

Doğa Gezileri:

Sonbaharda basılacak rehberimizde kullanılmak üzere kroki, fotoğraf ve bilgi derleme çalışmaları yapıldı. Örneğin; Gökçe' ye bir doğa gezisi, Ula kanyonunda ve ovadaki eski Roma yolunun tespit gezisi yapılmıştır.

Yazın sıcaklık dolayısıyla gezilere katılım azaldı, fakat küçük bir grup olarak doğa rehberinin hazırlanmasına devam ettik. Yeni üyemiz Sn. Jane Patterson hem Akçapınar hem de Akyaka'da geziler yapıp her iki yerin de ölçekli yol haritasını çizmiştir. Akyaka haritası belediye tarafından da kullanılmaktadır.

Nail Çakırhan - Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi’ndeki faaliyetler:

Nail Çakırhan-Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi ve dernek büromuza bakım yaptık. İlkbaharda sergi salonu ve dernek bürosu zemini, tüm kapılar ve salona inen ahşap merdivenlerimizi yeni sezona hazır hale getirdik. Sergi evinin içi ve binanın dış duvarlarına yeni badana atıldı. Ayrıca derneğimizin önünden geçen Nail Çakırhan Sokak belediyemizin güzel çalışmaları sayesinde tekrar taşla döşendi.

Sergi programlarını oluşturmak ve sezon hazırlıklarını tamamlamak için, sanatçıların müracaatlarının ve önerinin değerlendirildiği toplantılar birkaç yıldan beri her kış yapılmaktadır.

Üç yıldır sergi broşürlerimiz hem Türkçe hem de yabancı misafirlerimiz için İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Sanatçılar hakkında kısa özgeçmiş ve birer fotoğraftan oluşan bu broşürle, tüm sergilerin içeriği ve tarihleri izlenebilir.

Bu sene sergi sezonunu uzatıp toplam on iki sergi gerçekleştiriyoruz. Dokuz sergide Akyaka’da henüz kişisel sergi açmamış sanatçıları, diğer üçünde de bölgenin doğası, arkeolojisi ve diğer proje konularını içeren sergileri izleyebileceğiz.

Açılışlara yerli yabancı birçok insanın gösterdiği ilgi tüm organizasyon çabalarımızın bir ödülü oldu ve daha şimdiden 2005 sergi sezonuna yedi sanatçımızdan başvuru aldık. Geçmiş yıllarda pek fazla bir araya gelememiş olan dernek üyelerimizin de tekrar buluştukları ve sohbet ettikleri bir ortam haline gelen açılışların yerini kışın doldurmak zor olacak.

Sergiler ve bütün faaliyetlerimiz ile ilgili haberleri Akyaka Atatürk Meydanı’ndaki haber panomuzda ve www.akyaka.org adresimizdeki dernek sitemizde her zaman bulabilirsiniz.

Gök-Kuş-Ağı Kuşçu Grubunun Faaliyetleri:

‘Gök-Kuş-Ağı’ isimli kuş grubumuz Muğla sulakalan izleme projesine devam etti. Bu kış Bodrum Tuzla ve Güllük deltasında, Fethiye sulak alanlarında, Közceğiz Gölü’nde ve doğal olarak Gökova’da, bütün Türkiye’de yapılan “Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nı” (KOŞK) gerçekleştirdik. Sonuçlarımız Ankara’daki Doğa Derneği’ne iletildi ve oranın kapsamlı veri bankasına girdi. Bu sene Gökova’daki göçmen kuşların hem tür hem sayı olarak büyük bir artış gösterdiğini tespit ettik. Ayrıca Gökova'nın ve tüm Muğla bölgesinin Üreme Kuş Atlas çalışmalarına başlanmıştır.

Fethiye ve Bodrum’da yürütülen doğa koruma projelerine ve kuş izleme faaliyetlerine danışman olarak katılıyoruz. Bu yüzden Bodrum-Tuzla sulak alanındaki tahribatı tespit etmek ve engellemek amacıyla düzenlenmiş bir çalıştaya katıldık. Sulak alanın büyük bir bölümünün yok edilmesi ve yerine bir golf sahasının kurulması konusundaki toplantının son derece hareketli ve heyecanlı geçtiğini söyleyebiliriz.

Ardından Bodrum-Tuzla' da doğayı tahrip edecek bu golf sahasının ÇED toplantısına, Bodrum Gönüllüleri ile katıldık ve olacak çevre zararlarını dile getirdik. Ramsar kriterlerine ve Türkiye’nin güneybatısında artık nadir olan görkemli bir flamingo populasyonuna sahip olan bir sulak alanda 180.000m2’lik bir inşaatın yapılmasına engel olmaya çalıştık.

Derneğimizin üstlendiği Muğla ilinin sulak alanlarını izleme ve koruma faaliyetleri artık ilgili makamlarca kabul ediliyor.

Son yıllardaki eğitici çalışmalarımızın boşuna gitmediğini görmek çok sevindiriciydi. Bu konuda Jandarma teşkilatımıza özel bir teşekkür etmemiz lazım. Düzenli saha denetimleri yaparak avlanma yasaklarına uyulmasını sağladılar.

Olağan Çevre ve Doğa Koruma Faaliyetleri:

Çevre Bakanlığı’nca yürütülen ”Biyolojik Çeşitlik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” çerçevesinde Güney Ege temsilcisi olarak Ankara’ya davet edilen derneğimiz bu kapsamda tüm Türkiye çapında davet edilen toplam 16 STK’dan biri olmanın haklı gururunu yaşıyor.

2 Şubat 2003 tarihinde Yücelen Otel’de kuşlarla ilgili bir belgesel film gösterimini de içeren Dünya Sulak Alan Günü kutlamalarını yaptık. Katılımın oldukça iyi olduğu ve bir gün süren etkinliklerde ÖÇKK’dan Sn. Ahmet Eryiğit ve Dernek Başkanımız Heike Thol-Schmitz sulak alanların biyolojik çeşitlilik açısından önemini vurgulayan birer sunum gerçekleştirdiler. 2004, Şubat ayında ise Fethiye’de, Orman ve Çevre Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Dünya Sulakalan Günü” etkinliklerine katıldık.

4-5-6 Haziran 2004, Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında ilk gün Atatürk Meydanı’nda ödül olarak eğitici kitapların dağıtıldığı çevre eğitimine yönelik çocuk oyunları düzenledik. İkinci gün doğa konusunda hazırlanmış bir sergi açılışın yanı sıra Akyaka'nın İnişdibi Mahallesi’nde yaşayanlara yönelik proje tanıtımı ve sürdürülebilir tarım konulu bir sunum gerçekleştirdik. Son günde Gökçe’den başlayıp denize kadar devam eden bir gezi organize  ettik.

Akyaka’daki sulak alanın izleme çalışmalarını genellikle haftalık olarak sürdürüyoruz. Çalışmalar sırasında birkaç tahrip tespit edildi ve gereken raporlar yazıldı. Bu konuda ÖÇKK ve Jandarma Çevre Timi ile sıcak bir iletişim içindeyiz. Başta Jandarma bünyesinde bir süredir faaliyetlerini sürdüren Jandarma Çevre Timi ve Karakol Komutanlıklarımız olmak üzere ilgili resmi kurumların etkin çalışmaları ile kaçak avlanma kontrol altına alınabilmiştir. Bu nedenle ilgili kurumlara teşekkürü bir borç biliyoruz.

Su samurları hakkında Türkçe yazılan ve ulaşabildiğimiz tüm makaleleri derleyip bir envanterini oluşturduk. Websitemizde kamuoyunun kullanımına sunduk. Bu çalışmanın ardından artık su samuru araştırmaları için gereksinilen, ülkemizde yazılmış yazılı kaynaklara ulaşmak ve kullanmak mümkün hale geldi. Data Bank çalışmalarımızı tanıtan bir yazı Mart 2004 sayılı National Geographic dergisinde yer almıştır.

Diğer Dernek Faaliyetleri:

Eylül 2003'te ofis yangınında yitirdiğimiz basılı materyallerin tekrar tasarımı tamamlanarak yeniden basıldı.

2003 yılında Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) Muğla İl Müdürlüğünce düzenlenen özel çevre statüsündeki alanları korumakla görevli kamu personelinin eğitimi seminerine davet edildik. Dernek Başkanımız Heike Thol-Schmitz seminerde bir sunum gerçekleştirdi. İki gün süren seminere, özellikle yerel yöneticiler ve Jandarma Çevre Timleri arasındaki hararetli tartışmalar damgasını vurdu.

29 Ekim 2003 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için eski belediye yönetimine yaptığımız beraber bir kutlama organize etme teklifimiz maalesef kabul görmedi.

2003/04 Akyaka’nın batı sahil ucundaki ve artık özelleştirilen orman kampı girişinden ücret alınmasının, kıyı kanununa aykırı olduğunu düşünüp bir avukat yardımıyla dilekçe hazırladık ve gereğinin yapılması için Orman ve Çevre İl Müdürlüğü’ne ilettik. Cevabını beklemekteyiz. Beş bucuk ay sonra İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden dilekçemizin Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne cevaplanmak üzere gönderildiği cevabı ancak geldi.

Derneğimize sunum için bir projektör aldık. Toplantılarındaki kullanımından başka uzun kış akşamlarında  halkımıza belgeseller ve slayt gösterileri düzenlemeyi düşünüyoruz.

Antalya Çıralı’daki Eko Tarım Kooperatifi’nin yaşadığı büro yandığının yaralarını sarmak için 100.000.000 TL yardımında bulunduk. Benzer bir deneyimi bizde yaşadığımız için bu desteklerin ne kadar önemli olduğunu hala çok iyi biliyoruz.

Akyaka Belediyesi'nin kanalizasyonunun onarımı için 500.000.000 TL destekte bulunduk. Onarım sayesinde artık Akyaka’nın atık suları denizimizi kirletmeyecek.

Üye durumu:

Maalesef, her sene olduğu gibi bu dönemde de bir çok üyemizi kaybettik. İki seneden fazla aidat ödemeyen arkadaşlarımızı, bir yazılı uyarıdan sonra cevap alamayınca üyelikten silmeye mecbur kaldık. Fakat sergilerimiz ve diğer faaliyetler sayesinde birçok yeni üye de kazandık. Asil üye sayımız şu anda 152, onur üyemiz ise 28 dır.

Internet:

Web sitemizi ( www.akyaka.org ) periyodik olarak güncelliyoruz ve zamanla kapsamlı bir bilgi kaynağı haline geldi. Türkiye’den, hatta dünyanın her yanından gelen sorular ve önerileri değerlendirmeye çaba gösteriyoruz. web masterimiz Thomas Schmitz’in tasarladığı yeni sayfalarda sizler, güncel olaylar ve önemli linkler hakkında pek çok şey bulacaksınız. Yapılacak her faaliyet hakkında sitemizden zamanında haber alabilirsiniz.

Bugüne kadar çıkmış gerek dernek haberleri, gerek üye mektubu ve gerekse „İşte Gökova !!!“ gazetemizi, Mayıs 1993’ten itibaren arşiv haline getirdik. Websitemizde hepsini kamuoyuna sunduk. Eski sayıları bulmak ve onları dijital ortama taşımak için bize yardımcı olan üyelerimize teşekkür ederiz. Geçmiş on senenin haberlerini okumak bazen çok ilginç olabiliyor; geçmişle bugünü kıyaslamak ve hoş bir nostalji yaşamak için...

Yine Gökova Beldesi ve kaya mezarlarının daha etkin tanıtımını yapmak üzere web masterimiz Thomas Schmitz Dernek Sitesine yeni sayfalar ekledi. Benzer çalışmalar Akçapınar ve Gökçe köyleri içinde yapılacaktır.

Üyelerimiz artık aidatları ve bağışları kredi kartı ile derneğimize yatırabilirler ve websitemizde bunun için ayrı bir link oluşturuldu. Bu yeni imkanı seçen ve internet bağlantısı olmayan üyelerimiz telefon, faks veya posta aracılığı ile bize gereken bilgileri ulaştırabilirler.

Beldemizde göreve yeni gelen belediyemizle güzel işbirlikleri kurduk. Beldemizin kimi sorunlarının, kentin kullanıcıları olarak bizlerin de küçük inisiyatifler almasıyla çok kolaylıkla çözülebileceğini düşünüyoruz. Sivrisinek, başıboş hayvanlar, çöp ayrımı gibi Akyaka’da bitmeyen sorunlarda işbirliğine dernek imkanları çerçevesinde hazırız ve kısmen başlayabildik.

Belediyeye ve size yanımızda bulunup bizlerden desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkürler. DAHA BİR ÇOK FAALİYETİN ORTAK GURURUNU hep birlikte yaşamak dileğiyle saygılarımla

                                                                                                                                           Heike Thol- Schmitz

                                                                                                                                             (Yönetim Kurulu Başkanı)