dernegimize

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ
Nail ÇAKIRHAN Mah. 48 650 Akyaka / ULA / MUĞLA ~ TURKEY
 

 

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ

1996 YILI FAALİYET RAPORU

1995 - 1996 Yılı FAALİYET RAPORU

Değerli Üyelerimiz, sevgili Dostlarım,

1996 senenin Genel Kurul Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz.

Geçen sene derneğimiz feshi edilmek istenmesine rağmen, 95/96'nın Faaliyet Raporu kısa olmadı. Sıkılmayacağınızı umarım.

İşe başlarken ilk problemimiz feshi konusu oldu. Bu derneğe ölmüş gibi bakılıyordu, aynı zamanda çoğu üyelerimiz de aidatlarını ödememişlerdi - bu nedenle feshi edilecekti. Ama feshi edilmedi.

Nereden başlamamız gerekiyor diye düşündük, cevabını "tanıtımında" bulduk. Bu derneğin çalışır durumda olduğunu göstermek istedik, bunun için de tanıtma amaçlı değişik işlerle başladık:

1) Üye kartlarını bastırdık. Üyelerimizin bu derneğe üye olduklarını ispatlayabilirdi, ve üyeler arası bağlantıyı sağladı.

2) Kardeşim Holger Thol ve çalıştığı firmanın patronundan derneğimiz için afiş ve fotoğrafların ücretsiz basılıp, gönderileceğine dair teklif geldi. Bizde bunu değerlendirdik.

Ama ne yazık ki beldemizde astırttığımız afişlerin çoğu görünmüyor. Dağıtım işini yeniden ele alamız gerekiyor.

Foto Sanders firmasının patronu Peter LAMMERS yaptığı iyilik için fahri üyemiz oldu.

3) Muğla belediyesinden hediye gelen haber panomuz, Atatürk Meydanı'na ancak dikildi, yararlı olacağını inanıyoruz.

4) Şenlik dolayısıyla yaptırttığımız tanıtma broşürlerimiz ve çıkartma rozetlerimizin büyük sükse yarattığını, topladığımız bağış miktarından anladık.

5) Haber Bülteni çıkarmadığımız için, haberleşmeyi üyelerimize gönderdiğimiz mektuplarla sağladık.

Para durumu ve ödeme sistemi baktığımız da, sistemi tümüyle değiştirilmesi kararını aldık. Finans sisteminin restorasyonu için iki sayman yardımcısını görevlendirdik. Bunlar sayın üyemiz Yıltan BORAY, diğeri sayın üyemiz ve eşim Thomas SCHMİTZ oldu. Onlar önceki giriş ayına bağlı aidat yılını normal bir takvim yılına çevirdiler. Öylesi aidat ödeme yöntemi kolaylaştırılmış oldu: Aidat yılı Ocak'ta başlar, Aralık sonu itibarı ile biter. Genel Kurul dolayısıyla kapatılacak hesap defteri için, son ödeme tarihi 30 Haziran, bir daha ki uyarı ile 31 Temmuz oldu. Bu süreye kadar aidatlarını yatırmayan üyelerimiz mevzuatlara göre, maalesef Genel Kurulda oy kullanma haklarını kaybettiler.

Bu zaman zarfında, eski aidat borçlarını yatırmayanlardan büyük bir bölümünü toplayan sayın üyemiz Thomas SCHMİTZ'e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunarım.

Sekreterimiz sayın Can GÖRGÜN'e aynı konuda gösterdiği ilgi ve bütün dernek işlerinde yardım ettiği için teşekkür ederim.

Bundan sonra derneğimizin yöresel işlerini tanıtmak amacı ile, ve bazı yoğun durumları önlemek için (hava alanının planlaması bunun örneği oldu), bilgi ve yardımlaşma alış verişi sağlamak için BACEP'e (Batı Akdeniz Çevre Platformu) katıldık.

Bu yüzden geçen Aralık ayında bir hazırlık toplantısı ve diğer derneklerin faaliyetlerini daha iyi incelemek için Alanya'ya gittik. Mart ayında yapılan büyük Akdeniz Kurultayı'na temsilcimizi gönderdik.

Aynı zamanda termik santralların daha sağlıklı çalıştırılması, desülfirizasyon filtrenin taktırılması için, Muğla bölgesindeki bütün çevre dernekleri gibi vekaletnamemizi İzmir Çevre Hareketi avukatlarına, noter kanalıyla verdik.

Aynı amaç ile 19 Haziran'daki Kilit Vurma Eylemi'ne kalabalık bir şekilde katıldık.

Bu çevre işlerinin yanı sıra ovamızın daha iyi korunması amacı ile, buranın Özel Çevre Koruma Alanı olduğunu ve yıl boyu av yasağının olduğunu belirtmek için, bir daha Özel Çevre Koruma Müdürlüğü ve Kurul Başkanlığı ile temas kurduk, çünkü üç seneden beri, hala levhalarımız yok.

Bu konuda özel teşekkürlerimi Gökova Jandarma Komutanı sayın Yusuf YILMAZ'a ve ekibini sunarım. Ovamızın korunması için geçen av sezonunda büyük yardım etti, umarım önümüzdeki av sezonunda aynı duyarlılığı gösterir.

Derneğimizin amaçları doğrultusunda 15 Haziran'da komple azmağımızı temizledik. Ayrıca derneğimize üye olan arkadaşlarımız grup halinde iki kere beldemizin ova tarafındaki sahilde çöp topladılar, buda yaklaşık 50 büyük poşet idi. Bu temizlikten dolayı bütün bu arkadaşlarda teşekkürlerimiz sunarım.

Planladığımız Gönüllü Yangın Ekibi'ni kurmak için ön çalışmalarımız oldu. Maalesef beklediğimiz ilgiyi bulamadık. Fakat büyük Marmaris yangınından ve aynı zamanda köyümüzde çıkan birkaç küçük yangından sonra, yangın ve yangın ekibine ilgi artışı oldu. Umarım bundan sonra Gönüllü Yangın Ekibimizi kurabiliriz.

İlk okuldaki tiyatro grubuna yardımımız olmadığı taktirde bu iş duruyor. Tuvalet yaptırma ve tuvaletlerin tamiratları için aldığımız kararların sonucunda:

1) Akyaka İlk Okulu'nun tuvaletine başlamak üzereyken belediye tuvaleti tamir ettirdi. Teşekkürler.

2) Sahildeki tuvaletin tamiratının şu anda mümkün olmadığı bildirildi, çünkü mahkemesi devam ediyor, dava sonuçlanınca nasıl davranacağız belli olacak.

3) Balıkçılar Kooperatifi'nin yanına yaptıracağımız tuvaletler, orada yapılacak park projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Bu konu belediye tarafından bildirildi.

Diyaliz makinalarını bedava getirtmemize rağmen, birkaç bürokrasi problemleri çıktı. Devlet Hastaneleri'nden fazla ilgi görmediğimiz için, sonunda özel bir hastaneye vermek zorunda kaldık. Tam bu işi gerçekleştirirken yeni bir yaza değişikliği ile bazı bürokrasi engelleriyle karşı karşıya kaldık. Şu anda bekleme durumundayız.

Aynı şeyi beldemizdeki Antik Değerlerin Koruma Projesi için söyleyebiliriz. Dilekçemizi uzun zaman önce göndermemize rağmen hala bir onay gelmedi. Maalesef bize yardım eden Muğla Müze Müdürü sayın Atıf KARA tayin edildi. Bunun için beklemekteyiz. Buna rağmen Muğla Müze Arkeologu sayın Şevki BARDAKÇI'dan bu ilerle ilgileneceği sözünü aldık.

Bu faaliyetler içerisinde 60 yeni üye kazandık. Çeşitli nedenlerle 20 yakın üye kaybettik. Bazılarını silmek zorunda kaldık, çünkü yıllardan beri Akyaka'da bulunmamaktadırlar, bazıları epey yaşlı olduklarını ileri sürerek istifa ettiler, iki üyemizi de vefatları nedeniyle kaybettik. Bu üyelerimiz Nadir KAÇAR ve Dr. İdris GÜRPINAR ve geçen hafta büyük üzüntüyle yeni öğrendiğimiz Şivezen İlseven'in vefatı. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz.

Yönetime geldiğimiz ilk günlerde bir inceleme ve araştırma komitesini kurma gereğine duyduk. Amacımız bilgi alış verişinin ve haberleşmenin daha sağlıklı yapılabilmesiydi. Derneğimizin üye sayısı çoğalınca ve faaliyetleri artınca, bilgi alış verişi ve haberleşme ağı kendiliğinden çalışmaya başladı. Öylesi daha güzel.

Bu konuda en yararlı Mayıs 96'da yeniden başladığımız aylık sohbet toplantıları oldu. Toplantılar her ayın son Cuma'sında Şeref'in Yeri'nde yapıldı ve yapılacak. Şimdiye kadar yapılan toplantılara 25 - 30 kişiden az katılım olmadı. Bu da üyelerimizin bu toplantılardan hoşlandığını ve ilgi duyduğunu gösteriyor.

Sizi fazla sıkmadan son faaliyetimize gelmek istiyorum.

Belediyemizle işbirliğine girerek yaptığımız İçi Akyaka Turizm ve Kültür Şenliği. Şimdiye kadar bizim yaptığımız en büyük organizasyon, en masraflı çalışma, aynı amanda en başarılı ilerden biri oldu. Katılım çok fazla oldu. Şenlik süresinde katılan insanların yüzlerindeki ifadelerde ve sonradan yaptıkları tebriklere göre, yöremizin insanlarının bu şenlikten çok hoşlandıklarını anladık. Aynı zamanda aynı organizasyonun gelecek senede yapılması için bir çok sözlü istekler duyduk. Umarım o zaman bize yardım edecek kişi daha çok olur. Çünkü şenlikten önceki bir iki hafta için daha çok eller gerekiyor.

Bu şenlikte en sevindirici taraflar:

1) Sergiler dolayısıyla bizim sanatçı arkadaşlarımız daha bağlantılı oldu. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Beraber bir daha sergi açtık. Sergimiz şu anda Muğla Güzel Sanatlar Galerisi'nde devam etmektedir.

2) Yaptığımız panel ilginç, bili dolu ve çok başarılı idi. Derneğimizde konusunda uzman bir çok arkadaşın var olduğunu öğrendik. Panele katılım çok oldu. Beldemizde panel, seminer benzeri etkinliklerin devamı için desteklerini aldık. Eğer uzmanlarımız bilgilerini paylaşmak isterlerse, bir çok ilginç toplantılar yapabiliriz, umarım ...

3) Önceki yaptığım şikayetime rağmen şenlik süresinde her yatığımız faaliyet ve program noktası için yardımcılar ve görevliler bulduk, ve bir daha bu arkadaşlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

4) Şenlik çok masraflı olmasına rağmen, yapılan masrafların yarısından fazlasını bağış olarak, kermes ve rozetlerden geri aldık. Bağış toplama konusunda özellikle küçük yarımcımız Lütfü YAPICI'a teşekkür ediyorum. Yaşı küçük olduğu için derneğimize üye olmadan, hiç yorulmadan bağışları topladı. Bir gençlik kolu oluşturulması fikrini bize verdi. Bu iş mevzuatlara göre incelenecek imkan varsa, düşünülecek.

Beldemizin esnaflarına ve Muğlalı esnaflara verdikleri hediyeler için özel bir teşekkür sunuyorum. Bize bağış yapanların listesini teşekkürlerimizle basın panosun asıp Akyaka halkına bildireceğiz.

Muğla Belediye Başkanı sayın Orhan ÇAKIR ve ekibine yaptıkları tüm yardımlardan dolayı özel teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu arada yeniden özel bir teşekkürde Belediye Başkanı sayın İsmail AKKAYA'ya tekrar sunmak istiyorum. Yine meydanın şenlik için bir an önce bitirilmesinde çok çalışan tüm belediye personeline de tekrar teşekkür ediyorum. Beraber çok iyi çalıştık, umarım seneye aynısını bir daha yapacağız.

Önümüzdeki dönem için kısaca üyelerimizden gelen genel istekler şunlar:

1) Çınar plajının ağaçlandırılması

2) Belediye ile beraber yeni Atatürk Meydanın çiçeklendirilmesi

3) Toplantılar da veya diğer zamanlarda küçük paneller hazırlanması

4) Şenlik hatıra broşürünün çıkartılması

5) Güzel bir Akyaka Rehberi'nin çıkartılması

6) Tekrar Haber Bülteni çıkartılması

7) Ekim ayına ertelenen ve Muğla'da olması gereken Çevre Toplantısı'nın finali Gökova'da olacağı için, ikram ve turların hazırlanması için geçen kış söz verdik.

Bu önergeler ile 1995 / 96 'nın Faaliyet Raporlarını bitirmek istiyorum.

Sabrınız için teşekkürler, yaşamınızda başarılan diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Sağ olun.

Yönetim Kurulu adına

Heike THOL-SCHMİTZ

Dernek Başkanı