dernegimize

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ
Nail ÇAKIRHAN Mah. 48 650 Akyaka / ULA / MUĞLA ~ TURKEY


 

 

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ

1992 YILI FAALİYET RAPORU

Sayın Üyelerimiz,

Eylül ayında ikinci yılını dolduracak olan derneğimizin, üçüncü Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu olarak, hepinizi saygı ile selamlar, bizleri desteklediğiniz ve toplantımıza katıldığınız için teşekkürlerimizi sunarız.

İkinci kongremizden bugüne kadar geçen bir yıllık süre içindeki faaliyetlerimize geçmeden önce, 50 üye ile kuruluşunu ve ilk kongremizi; 71 üye ile ikinci kongremizi yapan derneğimizin üye sayısının III'e ulaştığını bildirmek isteriz.

Maalesef, 23 üyemiz mektuplarımıza, Temmuz ayı haber bültenimizdeki ikazımıza ve belediye hoparlörlerinden yapılan duyurumuza rağmen, aidat borçlarını ödemediklerinden, tüzüğümüzün 7.nci ve 13.üncü maddelerinden ötürü, kongremize katılma haklarını kaybetmişlerdir. Bu üyelerimize tekrar mektup yazılarak, aidatlarını ödemeleri istenecektir. Bu üyelerimizi gelecek kongremizde aramızda görmek istiyoruz.

Bütün üyelerimizden, üye sayımızı artırmada, yönetime yardımcı olmalarını dilemekteyiz. Bütün belde halkının, derneğimiz üyesi olmasını istiyoruz.

Temmuz ayında, üyelerimizin çoğunluğu Akyaka'da bulunmadıklarından, tüzüğümüzün II.nci maddesine göre bu ayda yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurul Toplantılarında çoğunluğu sağlamak çok zor olmaktadır. Bundan dolayı, gündemin  7.nci maddesi ile, tüzük II.nci madde değişikliğini olaylarınıza sunuyoruz. Önerimizdeki; Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarından birisini tercihen Eylül ayını kabul etmenizi raca ederiz.

Mayıs ve Temmuz ayları Haber Bültenlerimiz bütün üyelere ve kısmen belde halkına dağıtılmıştır. Bültenimizi umumi yerler de dağıtarak daha çok kişinin eline geçmesini sağlayabilmek ve diğer yayınlara da girişebilmek için, tüzüğümüzün 3.üncü maddesine 'm' fıkrasının eklenmesine karar verilmiştir. Bu değişiklikle, yayın masraflarını karşılamak için, ilan karşılığı bağış ta almak mümkün olacaktır. Bu eklemeyi, gündemin 6.nci maddesi ile onaylarınıza sunuyoruz. Ayrıca, Haber Bültenlerimiz ve diğer yayınlar için önerilerinizi ve yazılarınızı bekliyoruz.

Faaliyetlerimize gelince: Birinci ve ikinci Genel Kurullara sunularak onaylanan ve Mayıs ayı Haber Bültenimizde tekrar yayınlanan önerileriniz doğrultusunda ve amaçlarımıza uygun olarak:

a) Gökova - Kemerköy Termik Santralı'nın çalıştırılmasının önlenmesi için 8 Mayıs 1993 tarihinde Ören'de yapılan etkinliğe dernek olarak iştirak edilmiştir. Ayrıca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de, aynı konuda, ilgili bakanlara, Muğla Millet Vekillerine ve Muğla Valiliğine telgraf çekilmiştir. Sayın Çiller Hükümeti'nin ilgili bakanlarına da telgraf çekilecektir.

b) Kadın Azmağı'ndan Marmaris'e su pompalanması projesinin önlenmesi için ilgili bakanlıklara, genel müdürlüklere ve Muğla Valiliğine dilekçeler yazılmış ve belediye ile beraber, projenin iptali sağlanmıştır.

c) Beldemiz çöp döküm yeri için, belediyemizin uğraşması sonucu, Çörüş civarında Ziraatı ait arazide, yer tahsis edilmiştir. Çevre Bakanlığı'nca, civar köylerin ihtiyacını da karşılayacak şekilde bir çöp döküm ve yakım yeri yapılacağı öğrenilmiştir.

d) Beldemizin yüz karası olan taşan septik çukur sorunu, belediyemizce, ikinci bir çukur açılarak kısmen ve şimdilik çözülmüştür. Bu iş için bağışlanmış olan 220 Sterlin karşılığı 3.000.000,- TL, çimento bedeli olarak belediyeye verilmiştir.

e) 2.464.000,- TL karşılığı yaptırılan 20 adet 30 litrelik çöp kutusu belediyeye verilmiştir. Geri kalanı henüz kullanılmamıştır.

f) Ayrıca, etraf temizliği ile ilgili levhalar yazdırılmış ve plaja ve orman piknik yerine yerleştirilmiştir. Orman piknik yeri girişlerinde ve içinde çöp torbaları dağıtılmıştır.

g) Azmak boyunda genel temizlik yapılmış ve köprü altında biriken pisliğin kaldırılması için belediyeye, ay başında 1.000.000,- TL verilmiştir.

h) Azmak boyunda ve Doğal SİT Alanı'ndaki av yasağı ihlalleri takip edilmiş ve ilgililer uyarılmıştır.

i) Azmak kıyısındaki sazların yakılmasının yarattığı tehlike konusunda Kaymakamlığı yazı yazılmış, belediye ile konuşulmuştur.

j) Beldemizdeki inşaatlar, mümkün olduğu kadar, takip edilmiş ve iki inşatla ilgili olarak Belediye Başkanı ile görüşülmüştür. Yapılan inşaatlardaki güneş enerji su tankları çok çirkin bir görünüm arz etmektedir. İmar Planı hükümlerine göre, çatılarda su tankı olmaması gerekmektedir. Öte yandan, enerji tasarrufu bakımından da güneş enerjisi kullanılması teşvik edilmektedir. Mimarlarımızın orta bir yol bulmaları gerekmektedir.

k) Beldemizin trafik, gürültü yapan motosikletler, ve yol sorunları çözülmek üzeredir. Beldedeki tesisattan doğan elektrik kesintileri sorunu çözülmüştür. TEK'ten doğan kesintiler ara ara devam etmektedir.

l) Azmak plajının kullanıma açılma çalışmaları devam etmektedir. Tuvalet ve büfe yapımı izni için Çevre Koruma Bakanlığına müracaat edilecektir. Çınar'daki plaja iniş merdiveni ve tuvaletin de Çevre Bakanlığı tarafından yaptırılacağı ve ihaleye çıkarılacağı öğrenilmiştir.

m) Yabancı dil kursu, belediyece bir yer gösterilemediği için gerçekleştirilememiştir.

n) İleride kurulacak belde kitaplığına veya okula verilmek üzere Meydan Larousse, Büyük Larousse ve Hachette ansiklopedilerinin toplanmasına başlanılmıştır. Bunun için Sabah gazetesine abone olunmuştur.

Bütün üyelerimizden, beldemizi ilgilendiren ve düzeltilmesini istedikleri konuları ve önerileri, dağıtılacak formlara yazarak, belediyeye aktarılmak üzere, dernek yönetimine bildirmelerini rica ederiz.

Derneğimizin daha aktif olması, komisyonlarımızın çalıştırılmasına bağlı olduğundan, görev almayı arzuladığınız veya kurulmasını istediğiniz komisyonları da yazılı olarak bildirmenizi rica ederiz.

Derneğimizin mali gücünü arttırmak için bütün üyeleri bağış yapmaya ve toplamaya davet ediyoruz.

Derneğimiz, bir defa dernekler masasınca, iki defa da denetleme kurulumuzca denetlenmiştir. Denetleme raporlarını (ek 1 ve 2) onaylarınıza sunuyoruz.

Derneğimizin mali durumunu gösterir. 1992 kesin bütçesini, 1993 yılı tahmini bütçesini, 7 Temmuz 1993 itibariyle ara bütçemizi ve bütçe raporumuzu da ekte (ek 3, 4, 5, 6) onaylarınıza sunuyoruz.

Tüzüğümüzün 18. maddesi 'b' fıkrasına dayanılarak, ilk Genel Kurulca, sayman üyeye ücret bağlanmaması karara bağlanmıştır. Bürosunu kullandığımız sayman üye Mustafa TAŞKESİĞİ'nin, bürosunun kullandığımız kısmının kirası derneğimizce ödenmektedir Onayınıza sunarız.

Üyelik aidatlarında bir değişiklik yapılmamasını ve faaliyetlerimizden dolayı aklanmamızı da onaylarınıza sunarız.

Aydın TURUNÇ

Başkan

Yönetim Kurulu:

Bşk.                : Aydın TURUNÇ

Bşk. V.            : Ahmet MENEKŞE

Sekreter         : Yaşar GEDİKOĞLU

Sayman          : Mustafa TAŞKESİĞİ

Üye                 : Ali ŞAHİN

Üye                 : Mehmet DATÇA

Üye                 : Yalçın NAZLIASLAN