dernegimize

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ
Nail ÇAKIRHAN Mah. 48 650 Akyaka / ULA / MUĞLA ~ TURKEY


 

 

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ

1991 YILI FAALİYET RAPORU

Sayın Üyelerimiz,

Bir yılını henüz doldurmamış olan derneğimizin, ikinci Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu olarak, hepinizi saygı ile selamlar, bizleri desteklediğiniz ve toplantımıza geldiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.

Birinci kongremizden bugüne kadar geçen on aylık süre içindeki faaliyetlerimize geçmeden önce, 50 üye ile kuruluşunu ve ilk Genel Kurulunu yapan derneğimizin üye sayısının 71'e ulaştığını bildirmek isteriz. Bütün üyelerimizden, üye sayımızı arttırmada, yönetime yardımcı olmalarını da dilemekteyiz. Bütün belde halkını aramızda görmek istiyoruz.

Faaliyetlerimize gelince: İlk Genel Kurula sunulan ve önerileriniz (ek 1) doğrultusunda ve amaçlarımıza uygun olarak:

a) Gökova - Kemerköy Termik Santralı'ndaki çalışmaların durdurulması kampanyasına, imza toplanarak destek verilmiş ve yazımızın alındığına dair Başbakanlıktan cevabi yazı gelmiştir.

b) Beldemizin Kadın Azmağı kıyısında hazine arazisi ve azmak kıyısına yapılan tecavüzün giderilmesi için de imza toplanmış; Çevre Koruma Bakanlığı'na, Muğla Valiliği'ne, Ula Kaymakamlığı'na ve ilgili dairelere yazılar yazılmış ve konu sıkı bir şekilde takip edilmiştir. Neticede azmak kıyısındaki tecavüz giderilmiş ve konu beldemiz lehine sonuçlandırılmıştır. Bundan böyle, bu gibi tecavüzlerin anında önlenmesini belediyemizden beklediğimizi de belirtmek isteriz.

c) Gökova Körfezi'nde patlayıcı madde ile balık avının başlaması üzerine, yetkililer bir yazı ile uyarılmıştır. Su ürünleri kontrol teknesi göreve başlamıştır.

d) Beldemiz çöp döküm yerinin ıslahı ve yeni bir yer sağlanması için, Muğla Valiliği'ne, Ula Kaymakamlığı'na ve Orman İşletme, Bölge ve Genel Müdürlüklerine müteaddit yazılar yazılmış; Muhtarlık ve Belediye Başkanlığı ile temasa geçilmiş; sayın Vali Yardımcısı'na ve Orman İşletme Müdürü'ne sözlü olarak bilgi verilmiştir.

e) Aynı şekilde, beldemizin yüz karası olan, taşan septik çukurun ıslahı için de, Muğla Valiliği'ne, Ula Kaymakamlığı'na ve Çevre Koruma Başkanlığı'na yazılar yazılmış; sayın Vali Yardımcısı'na sözlü olarak bilgi verilmiş; Muhtarlık ve Belediye Başkanlığı ile temas kurulmuştur. Ayrıca, üyelerimizden İnşaat Yük. Müh. Turgut BAKANOĞLU, Hidrolik Yük. Müh. Orhan İSKİT ve Merkez Muhtarı Mehmet DATÇA'ya durum yerinde incelettirilmiştir. Belediyemize, uzun vadeli bir çözüm yolu ve mali kaynak sağlama süresi sağlayacak ucuz ve hemen uygulanabilecek bir çözüm yolu, öneri olarak, rapor halinde sunulmuştur.Belediye teşkilatı harekete geçmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Septik çukur sorununun çözümü için bağışlanan 220 Sterlin, Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre bu işte, gerektiğinde, kullanılacaktır.

f) Elektrik kesintilerinin sıkılaşması üzerine, TEK'e bir yazı yazılmıştır.

g) Kadın Azmağı kenarındaki pis görünümlü çöplüğün önünün kapatılması için mal sahibi ile konuşulmuş, Kaymakamlığı bir yazı yazılmıştır.

h) Kadın Azmağı ve Akçapınar Deresi arasındaki plajın kullanıma açılması için teşebbüse geçilmiştir. Muhtarlıkça alınan büzler yerine yerleştirilmiş olmasına rağmen, söz verilen riperli greyder gönderilmediğinden kovalakların sökümü ve yol yapımı gerçekleştirilememiş ve plaj da kullanıma açılamamıştır.

i) Orman piknik yeri ve plajına, belde sakinlerinin ücretsiz girişi için müracaatta bulunulmuştur. Henüz sonuç alınamamıştır.

j) Nihayet, Kadın Azmağı'ndan Marmaris'e su pompalanması projesine kesinlikle karşı çıkılmıştır. Çevre Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'na, Devlet Bakanı sayın Erman ŞAHİN'e, Muğla Valiliği'ne, İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne, DSİ Genel Müdürlüğü'ne, Ula Kaymakamlığı'na yazılar yazılmıştır. Yazıların suretleri gazetelere de yollanmıştır. Yazımıza dayanan lehte yazılar Yeni Muğla ve Cumhuriyet gazetelerinde çıkmıştır.

k) Ayrıca, Kaymakamlık öncülüğündeki temizlik kampanyasına, öğrencilerin yanı sıra, üyelerimizin çoğunluğu da aktif olarak katılmıştır. Beldemizin temiz tutulması için hazırlatılan uyarı levhaları değişik yerlere astırılmıştır.

Bütün üyelerimizden, beldemizi ilgilendiren ve düzeltilmesini istedikleri konuları ve önerilerini Dernek Yönetimine bildirmelerini rica ederiz.

Komitelerimizi (ek 2) maalesef faaliyete geçiremedik. Sadece, gelirimizi artırmak için, üyelerimizden Leyla BAKANOĞLU öncülüğünde Kermes Komitemiz faaliyete geçmiştir. Ağustos ayı içinde kermesimiz yapılacaktır. Bütün üyelerimizi, ilgilenen tanıdıkları ile birlikte, kermesimize davet eder, bol bol alışveriş yapmalarını dileriz. Derneğimizin geleceği bakımından, üyelerimizden, faaliyet komitelerimizden birinde görev almalarını ve seçtikleri komiteye sekreter üyeye bildirmelerini önemle rica ederiz.

Derneğimizin daha aktif olması, komisyonlarımızın çalıştırılmasına bağlı olduğundan, görev almayı arzuladığınız veya kurulmasını istediğiniz komisyonları da yazılı olarak bildirmenizi rica ederiz.

Derneğimizin mali gücünü arttırmak için, bütün üyelerimizi, bağış yapmaya ve toplamaya davet ediyoruz. Derneğimize 800.000 TL bağışta bulunan Prof. Dr. Halet ÇAMBEL ve onur üyemiz Nail ÇAKIRHAN'a huzurlarınızda teşekkür ederiz.

Derneğimiz, Denetleme Kurulumuzca iki defe denetlenmiştir. Denetleme Raporları da (ek 3 ve 4) onaylarınıza sunulmaktadır.

Denetçilerimizin de belirttiği gibi, bazı üyelerimizin fotoğrafları noksandır (ek 5). Tamamlamalarını rica ederiz.

1991 yılında girişleri yapılan üyelerimizin, Eylül ayından itibaren üyelik aidatlarını sayman üyeye yatırmaları gerektiğini de hatırlatırız.

Derneğimizin mali durumunu gösterir 1991 yılı kesin bütçesi; 1992 yılı tahmini bütçesi ve bütçe açıklama raporu da ekte (ek 6, 7, 8) onaylarınıza sunulmuştur.

Tüzüğümüzün 18. maddesi (b) fıkrasına dayanılarak, ilk Genel Kurulca, sayman üyeye ücret bağlanmaması karara bağlanmıştır. Ücretsiz saymanlık görevini Mustafa TAŞKESİĞİ'ne de huzurlarınızda teşekkür ederiz. Üyelik aidatlarında bir değişiklik yapılmamasını ve faaliyetlerimizden dolayı aklanmamızı da onaylarınıza sunarız.

Başkan

Prof. Dr. Adnan PEKMAN