dernegimize

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ
Nail ÇAKIRHAN Mah. 48 650 Akyaka / ULA / MUĞLA ~ TURKEY

 

 

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ

1995 YILI FAALİYET RAPORU

Değerli Üyelerimiz,

hepinize hoş geldiniz der, saygıyla sizleri selamlarım. Bu yıl ki Olağan Genel Kurulumuzun gündeminde görüşlerinize sunacağımız çok önemli bir maddemiz var. Ama daha önceden kısaca 1994 - 1995 dönemindeki faaliyetlerimiz ve bütçemiz hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Geçen yıl ki Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan kısa bir süre sonra üyelerimizden ressam sayın Ayten TİMUROĞLU'nun derneğimize bağışladığı bir tablosu düzenlenen bir gecede satışa çıkarılmış ve sonucunda derneğimize 10 milyonun üstünde bir gelir saplanmıştır. Tablo derneğe bırakıldığından yönetim kurulu kararıyla Akyaka Belediyesi'ne armağan edilmiştir. Bu gecede bağış yapan üyelerimize yeniden burada teşekkür etmek isteriz.

1 Ağustos 1995 denetleme raporunda, derneğimizin nakit olarak 50 milyon civarında parası olduğu belirtilmektedir. 1995 yılına devredilen meblağ 1994 yılı tahmini bütçesinden 18 milyon daha fazla olmuştur. 

Üyelerimizin bir kısmı aidatlarını ödememektedir. Zaten çok kısıtlı olan bütçemize ağır bir maddi yük getiren dernek bültenini yeni yönetim çıkartmama kararı almıştır. Bültenin birçok kişi tarafından okunmadan bir tarafa atılması da bu kararı almamıza yardımcı olmuştur.

Yönetim kurulumuz mümkün olduğunca derneğe maddi külfet getirmeyecek çalışmalara yönelmeyi düşünmüştür. Gökova Körfezi'ndeki komşu köy ve kasabaların Belediye Başkanı ve muhtarlarına , her zaman uyum içinde çalışma ve işbirliği yapma dileği ile onur üyelikleri verilmiştir. Muğla Valisi sayın Lale AYTAMAN'a, Ula Kaymakamı sayın Abidin UNSAL'a, Akyaka Belediye Başkanı sayın İsmail AKKAYA'ya ve beldemizdeki devlet görevlilerine de onur üyelikleri verilmiştir. 

Anız yakma ve av yasağı tarafımızdan takip edilmiş, gerektiğinde jandarma ve belediye gibi yetkililer uyarılmıştır. Bu konularda bana yardımcı olan üyemiz Heike THOL-SCHMİTZ'e teşekkür ederim.

Gereksiz para harcamalarından kaçınıp devraldığı parayı arttıran yönetim, bu parayı köyümüz faydalı bir ise yatırmayı uygun görmüş ve yeni der yılındaki acil masraflarını karşılamak üzere 30 milyon TL.'yı okul aile birliği kanalıyla Akyaka İlkokulu'na 15 milyon TL.' yı da yine okul aile birliği kanalıyla Adile Mermerci İlköğretim Okulu'na bağışlamıştır. Ayrıca dört takım ansiklopediyi de ikişer olarak bu okullara bağışlamıştır.

Şimdi gündemin en önemli maddesine gelmek istiyorum. Aralarında derneğimizin kurucu üyelerinden bazılarının da bulunduğu bir grup üyemiz, derneğin feshedilmesi için yönetime yazılı başvuruda bulundular. Bu nedenledir ki fesih maddesi gündeme alındı. Bu arkadaşların böyle bir kararı büyük bir üzüntüyle aldıklarını tahmin ediyorum. Ne var ki öne sürdükleri gerekçelere katılmamak elde değil. Derneğin verimli çalışması ancak herkesin üstüne düşeni yapmasıyla mümkün olabilir. Oysa yıllık aidatlarını bile uzun süre ödemeyen üyelerimiz vardır. Komisyonlar çalışmamış, yönetim kurulu bile tam kadro olarak nadiren toplanabilmiştir.

Fesih yoluna gidildiği taktirde, derneğimizin dolap, masa, iskemle, bülten tahtası gibi mal varlığının Akyaka İlk Okulu'na verilmesini öneriyorum.

Alınacak her türlü kararın hayırlı olmasını dilerim.

Derneğin kurucularından olan ve kurulduğundan beri fedakarane bir biçimde çalışıp didinerek geçen yıla dek başkanlığı en örnek biçimde yürüten sayın Aydın TURUNÇ'a huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Sayın üyelerimiz bu Olağan Genel Kurulla katıldığınız için sizlere de teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Yaşar GEDİKOĞLU

Dernek Başkanı