homepage

 

 

Muğla Müzeleri ve Ören Yerleri

T.C.
MUĞLA VALİLİĞI
İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜGÜ
MUĞLA MÜZELERI VE ÖREN YERLERİ

Hazırlayanlar:
Hikmet ÖZ, Muğla İl KüItür Müdürü
Behçet SÜZEN, Muğla Müze Müdurü
Oğuz ALPÖZEN, Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müdürü
İbrahim MALKOÇ, Fethiye Müze Müdürü
Çiğdem MORÇÖL, Marmaris Müze Müdürü
Mehmet ÇAKICI, Milas Müze Arkeologu
Erol ÖZEN, Milas Müze Müdürü
Dizgi:
Emrah ARIK
Fütühat KÜÇÜKÇOBAN

ÖNSÖZ

Tarihi ve doğasıyla çok zengin bir kültürel dokuya sahip olan Muğla antik yerlesim yerlerinin zenginliği sayesinde her zaman dünyanın ilgi odağı olmuştur. 100ün üzerinde bilinen antik yerleşim mekanlarının bulunduğu ilimizde araştırmalar ve araştırmacılar arttıkça yeni yeni antik yerleşim yerleri ortaya çıkmaktadır.
Yüzey araştırmaları, bilimsel arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra Muğla mıüzelerini çağdaş standartlara taşıyabilrnek için verilen uğraşlar ve ören yerlerimizi gezilebilir hale getirmek için yaptığımız düzenlemeler, ilimizin daha iyi tanıtılması için gösterdiğimiz gayretlerdir.İl Kültür Müdürlüğümüz ile Muğla müze müdürlerinin ortaklaşa hazırladıkları tanıtım amaçlı yayınımız yerli, yabancı her insan için, Müze ve ören yerlerimizle iılgili öz ve kısa bilgiler içermektedir.
Muğla ile ilgili hazırlanan tanıtım amaçlı bu yayınımızın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

A.Cemil SERHADLI
MuğlaValisi

MUGLA MÜZESI VE ÖREN YERLERI TELEFON NUMARALARI
Mugla Il Kültür Müdürlügü:
Tel: 0-252-2148343
Fax: 0-252-2146006
Mugla Müzesi:
Tel : 0-252-2146948
Marmaris Müzesi:
Tel : 0-252-4121459
Fax: 0-252-4121746
Bodrum Müzesi:
Tel : 0-252-3161095 / 3162516
Fax: 0-252-3137649
Milas Müzesi:
Tel : 0-252-5123973
Fax: 0-252-5123333
Fethiye Müzesi:
Tel : 0-252-6141150
Fax: 0-252-6149548
BEÇIN KAZISI:
Prof.Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL
Adres: Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. 35100/Bornova
IZMIR
Tel: 0-232-3880110
KAUNOS KAZISI:
Prof. Dr. Baki ÖGÜN
Adres: 78. Sokak 9/1 Emek
ANKARA

KNIDOS KAZISI:
Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN
Adres: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. 42079 KONYA
Tel : 0-332-2410065
STRATONIKEIA KAZISI:
Prof. Dr. Yusuf BOYSAL
Adres: Sair Nedim Sokak 26/2 A.Ayranci-ANKARA
Tel : 0-252-3936216
IASOS KAZISI:
Prof. Fede BERTI
Adres: Museo Arcseologice nazionale Via xx Settemr 124 14100 Ferrare-ITALYA
Tel : 00-39-53266299