home

 


GÖKOVA TARIHI KONUSUNDA KAYNAK KIŞILER ve ARAŞTIRMACILAR

Ocak 2003

MEHMET BİLDİRİCİ

Araştırmacı, Yazar

Gökova Akyakaya'yı Sevenler Derneği Üyesi

Bir atasözü:

Out kekik, kuşu keklik, olan yere gitme
Out saz, kuşu kaz, olan yere git

Bu bölümde Gökova-Akyaka'nın (İDİMA) tarihine ışık tutan, antik çağdan bu güne tarihçi, araştırmacı, ve yazarlar hakkında kısa bilgiler ve onların İdima hakkında yaptıkları yayınlar, tarihi perspektif içinde ele alınmıştır.

İDİMA'DAN GÖKOVA AKYAKA'YA ÇOK ÖNEMLİ OLAYLAR VE BİLİNEN TARİHİ KİŞİLER

İLK İDİMA İSMİNİN GÖRÜLMESİ:

İdima ismi ilk defa M.Ö. 453-452 yıllarında Delos Birliği Vergi listelerinde görülmektedir.

ADINA BASILMIŞ PARA

Bir tarafında tanrı Pan başı, bir tarafında IDUMION ismi görülmektedir. (M.Ö. 5. Yüzyıl ?)

İDİMA'DAN BİLİNEN İLK TARİHİ KİŞİ

PAKTYES (Karialı Yönetici M.Ö. 5.yüzyıl)

İdima ilk altın çağını yaşıyor

İDİMA DELOS DENİZ BİRLİĞİNDE (M.Ö. 452-440)

ISPARTALI AMİRAL LYSANDROS SEDİR ADASINI ELE GEÇİRİYOR (M.Ö. 405)

KRAL MAUSOLOS (M.Ö.377-353)

Halicarnassos'da (Bodrum) kral oluyor. Dünyanın 7 harikasından Mausolos anıtını yaptırıyor. Bölgeyi yönetiyor. Kaya mezarların çoğu bu döneme ait, bölgede ikinci altın çağ. Karia'lı olan Mausolos, Karia'yı Helen uygarlığına açıyor.

 

BÜYÜK İSKENDER (Alexander The Great) ORDUSU İLE GEÇİYOR (M.Ö.334)

Bölgenin kültürel ve siyasi yapısı köklü olarak değişiyor.

Bölge Türk yönetimine kadar Helen uygarlığına açılıyor.

 

RODOS KARŞIYAKASI (Rhodian Pareia) (M.Ö.2.yüzyıl-M.S. 1. yüzyıl)

Bölge M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda üçüncü altın çağını yaşıyor.

Bilinen kişiler ve olaylar

Romalı devlet adamı Julius CAESAR (M.Ö.100-44), M.Ö. 48 yılında bölgeden geçerek Rodos'a gidiyor.

Mısır Kraliçesi Kleopatra (M.Ö.69-30), M.Ö. 41 yılında bölgeden geçerek Efes'e gidiyor.

Rodoslu General Nicagoras, M.Ö. 200 civarında İdima'yı Rodos'a bağlıyor.

Protophon, İdima'da görevli Rodoslu yönetici

Athenagoras, İdima'da görevli Rodslu yönetici

İdimalı katip (grammatikos) Demetrius

İdimalı Antipatros oğlu Apollonius

 

ROMA- BİZANS DÖNEMİ (M.S.1.yüzyıl - 13 yüzyıl)

Roma İmparatoru Vespasianus'a (69-79) Gökova Eski İskele'de anıt dikiliyor ?

Aya Kosma adına Eski İskele'de kilise yapılıyor. 4. yüzyıl ?

Bölge 1. ve 2. yüzyıllarda dördüncü altın çağını yaşıyor. Daha sonraları karanlığı gömülüyor.

 

METEŞE BEYLİĞİ ve OSMANLI DÖNEMİ (13.yüzyıl -1922)

Türkçe ve İslam dini bölgeye hakim oluyor

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) ordusu ile Temmuz 1522 de Ordusu ile Rodos'un fethi için gidiyor, Ocak 1523 de bölgeden geçerek İstanbul'a dönüyor.

1672 yılında ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi bölgeyi ziyaret ediyor

Ulalı Ağalardan Salih Paşa (1750-1800) Gökova ovasının tarıma açılması için gayret gösteriyor

1840'lı yıllarda Tavaslı Mütesellim Osman Ağa bölgede önemli hizmetlerde bulunuyor.

1834 Tavaslı Osman ağanın eşi ÜMMÜGÜLSÜM Hanım hayır işleri yapıyor. Mezarı muhtemelen İnişdibi'nde. Ümmügülsüm Hanım bölgeden ilk bilinen tarihi kadın.

1912 Rodos ve Oniki adalar İtalya'ya geçiyor, bölgenin ekonomisine darbe oluyor, adalardan kaçakçılık başlıyor.

 

CUMHURİYET DÖNEMİ

1930'lı yıllarda Sıtma ile savaş verilmeye ve dranaj işlerine başlanıyor.

1938'yi yıllarda Muğla Valisi Recai Gürel Muğla'yı karayolu ile Marmaris'e bağlıyor.

1968'li yıllarda Başbakan Süleyman döneminde modern Sakaryolu açılıyor ve bölge turizme açılıyor.

1971 Akyaka köy muhtarlığı oluyor. Hasan Kaya muhtar

1980'li yıllar turizm gelişmeye başlıyor, 7. Cumhurbaşkanı yöre ile özel ilgileniyor.

1988 Gökova 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından özel koruma bölgesi ilan ediliyor.

1987 Cumhurbaşkanı Turgut Özal Gökova'yı ziyaret eden ilk CUMHURBAŞKANI

1987 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de CUELLAR, Turgut Özal ile bölgeyi ziyaret ediyor, Gökova'yı ziyaret eden ilk yabancı devlet adamı oluyor.

1992 Akyaka belde oluyor ve İsmail Akkaya ilk Belediye Başkanı oluyor.

Bölge Turizmde hak ettiğine kavuşuyor ve gerçek altın çağı yakalıyor

Muğla'dan, İstanbul'dan,Ankara'dan, İzmir'den….den

Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan, İsrail'den, Rusya'dan

İnsanlar yaz tatilleri için Akyaka'yı seçiyor.

STRABO ( M.Ö. 65- M.S.23)

Coğrafya'nın babası

Amaseia (Amasya) kentinde doğmuş, Nyssa (Aydın-Sultanhisar)kentinde öğrenim görmüştür. Grekçe yazılmış, Geographica (Coğrafya) adlı eserinin 12-13-14 nolu kitapları (bölümleri) Anadolu hakkında bilgi verir. 14 nolu kitabında Kerme körfezinde Halicarnassus ve Cnidus kentleri arasında Kerme körfezinde, Ceramos (Ören) ve Bargasa adlı kentlerin bulunduğunu yazar.

(Bargasa kentinin körfezde olmadığı ve onun yerinde İdyma kentinin bulunduğu sonraları anlaşılmıştır.)

 

Lucius Annaeus SENECA (M.Ö. 2 ?-65)

Latin filozof, tarihçi yazar. Çeşitli felsefe eserleri yanında Latince yazılmış olan "Quaestiones Naturales- Doğa İncelemeleri" adlı eserinde (III-19) İdymus isminden söz edilir.

 

ARRİANOS ( 95- 150 ?)

Grek yazar, tarihçi. Nikomedya (İzmit) kentinde doğdu. Büyük İskender'in seferini ALEXANDOU ANABASIS - "İskender'in Anabasis" adlı eserinde anlattı.

"Halikarnassos (Bodrum) kentinin, Büyük İskender'in kuşatmasından bir yıl sora teslim olduğunu ve Thera (Yerkesik), Callipolis (Kızılyaka) kalelerini de aynı zamanda M.Ö. 333 yılında teslim olduğunu yazar. Büyük İskender bu tarihte Tarsus'ta idi.

Kladius PTOLEME (100 ?-170 ?)

İskenderiye okulundan Grek Astronom, matematikçi ve coğrafyacı

Ptoleme'de İdyma Idumos olarak geçer. KIBURATWN (Kibriya, Burdur-Gölhisar) merkezinin ve bunun yanında diğer Ortaçağ kentlerinin isimleri şöyle: Kibura, IdumoV , PistoV ?, Lwrma, AdhssoV , Udissa ?, QhraV , Purra. Bilinen kentler Kibyra, İdima ve Lorima'dır.

(Kaynak: W.Ramsay Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası-Caria kentleri)

 

STEPHANOS ( 5. Yüzyıl)

Bizanslı tarihçi. 5. Yüzyıl da yaşamıştır. Eserinde İdima şu sözlerle geçiyor.

Iduma, poliV KariaV , ou kai IdumoV potamoV , to eqnikon IdumeuV kai IdumioV legetai kai Idumh h poliV . Grammer kurallına göre şöyle belirtir.

Hdumh poliV KariaV . to eqnikon HdumaioV .

(Robert L. Etudes Anatoliennes s.472-1)

 

PİRİ REİS ( 1465 ?- 1554)

Gelibolu'da doğdu. Korsanlık yaptı. 1499 yılında Osmanlı devletinin emrine girdi. 1522 yılında Rodos seferine katıldı. 1547 yılında Mısır kaptanlığına atandı. 1554 yılında görevini yapmadığı gerekçesi ile Kahire'de idam edildi. Eserleri:

  1. Dünya haritası 1513 yılında hazırladı, Yavuz Sultan Selim'e sundu.

  2. Kitab-ı Bahriye- 1521

Bu kitapta denizcilere Ege ve Akdeniz limanları gözleme dayanarak tanıtılmaktadır. Yöreyi bilen Piri Reis'ten çevre hakkında doğru bilgiler gelmektedir. Kitap 1525 yılında Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuştur. Yaptığı çok değerli ve tartışmalı harita 1929 yılında bulunmuştur. (Büyük Larousse)

Kitab-ı Bahriye'de Gereme körfezi ile ilgili bilgiler "Gökova Akyakayı Sevenler Derneği- Mayıs 1995" yayınlanmış ve bu bölüme eklenmiştir.

 

EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682)

İstanbul'da doğdu. Türk gezgini. 1640 yılından ölümüne kadar gezgin olarak dolaşmış ve gördüğü yerleri yazmıştır. Eseri 10 ciltlik "Seyahatname'dir. Mısır'da öldüğü sanılıyor. 1670 yılında Muğla ve çevresini ziyaret ediyor.

Cova (Gökabad ?) İskelesi olduğunu, yıkıntı halinde Cova kalesinin bulunduğunu belirtiyor. Yörede Muğla, Ula, Yerkesik ve deniz kıyısında Gereme ve Gökabad kazalarının olduğunu yazıyor.

 

CHARLES FELLOW

1838 yıllarında bölgede araştırma yaptı. Eseri: " A journal written during an excursion in Asia Minor"

 

R. HOSKY

Eseri: "Narrative of a survey of the South coast of Asia Minor and a town into interior of Lycia"

"The journal of Royal Geographical Society of London" vol.12, p. 143-161

"Anadolu'nun güney kıyılarında ve Likya'da bir ilçede araştırma"

1840 yılında çevrede coğrafya araştırmaları yapıyor. Gökova limanını ziyaret ediyor. Batı'da Cova olarak bilindiğini belirtiyor. 1819 yıllarında Rodoslu Yahudi Salomon el Hadef'in Gökova iskelesinde bir deposu olduğunu bildiriyor.

Marmaris'in çok küçük bir yerleşim yeri olduğunu belirtiyor, bir İngiliz gemisinin gelişinin yeni kulübeler yapımına sebep olduğunu belirtiyor.

 

Heinrich KİEPERT (1818-1899)

Alman coğrafyacı ve haritacı, 1843-1845 yılları arasında Anadolu'da harita çalışmaları yaptı. Türkiye'de ilk harita çalışması yapan araştırmacı. Eserleri:

  1. Karte von Kleinasien Berlin 1845

  2. Lehrbuch der Alten Geographie Berlin 1878

(1845 tarihli haritada İdyma yerinde Bargasa kenti gösterilmiştir.)

 

Sir Charles NEWTON (1816-1894)

Anadolu'da araştırma ve incelemelerde bulundu. İngiliz tarihçi ve arkeolog. 1856 yılında Halikarnassos'ta bulunan "Mouseleion"u buldu.

Eseri: " A history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus" 1862, vol II part I, London.

"The travels and discoveries in the Levant" 1865

1856 yılında Gökova yöresinden geçti, ve Gökova limanını ziyaret etti. Eserinde o günkü yolları anlatmaktadır. Yöreden geçişine İngilizce bölümde yer verilmiştir.

 

Ch. DİEHL ve G. COUSIN

Bölgede ilk epigrafik inceleme yapan Fransız araştırmacılar. 1885 yılında bölgeyi gezdiler. "VILLES INCONNUES DU GOLFE CERAMIQUE- Kedreai et Idyma" adlı Fransızca makaleyi "Bulletin de Correspoundance Hellenique -1886 cilt 10 -sayfa 423-430

Bu araştırmacılar okudukları kitabelere dayanarak, İdyma kentinin Gökova körfezi ucunda şimdiki Orman kampının yerinde olduğunu belirlediler.

Prof Ch. Diehl Bizans tarihi ve sanatı araştırmacısı idi. Birinci Dünya savaşının arkasından İstanbul'da "Fransız Arkeoloji Enstitüsü" kuruldu. Bu enstitünün Müdürü Paris'te bulunan Prof. Ch.Diehl ve İstanbul'daki temsilcisi ise gene Bizans tarihi uzmanı Jean Ebersolt (1879-1933) idi. (Kaynak Jean Ebersolt, Bizans İstanbul'u, 1996, s.III-V)

Fransızca olan makalenin Türkçe çevirisi bu bölüme eklenmiştir.

 

HULA ve SZANTO

Yörede araştırma yaptılar. Eserleri : "Bericht über eine Reise in Karien".

Bölgeyi 1893-1894 yılında ziyaret ettiler. İdyma kentine ait iki yazıtı ve Kallipolis kentine (Kızılyaka, Elmalı köyü civarları) Duran Çiftlik'te Roma İmparatoru Domitianus'a (İmp.81-96) ait olan yazıtları buldular ve yayınladılar.

 

VITAL .QUINET

Coğrafya, nüfus ve yol konularında Fransızca eseri var: "La Turquie d'Asie, Geographie, Administrative, Statistique, Descriptive et Raisonnee de chaque Province de l'Asie Mineure"

1890-1894, 4 Bande.

Bu eserin 4. Cildinin 72 sayfasında, Muğla'nın konum itibariyle dağlar arasında kaybolmuş bir kent olduğu, komşu kentlerle hayvanların güçlüklerle geçebileceği patika yollarla ilişki kurulduğu, bir iki yıldan beri Muğla'yı Gökova'ya bağlayacak araba yolu inşa edilmeye başlandığı ve 30 km civarında olabileceği ifade edilmektedir. Gökova limanının gemilerin düzenli seferler yapmasına uygun olmadığı, ancak yük gemilerinin yanaştığı açıklanmaktadır.

Ayrıca Aydın iline demiryollarının gelmesi ile ticaretin kuzeye kaydığı ve Gökova limanının öneminin azaldığını belirtiyor.

 

J.L.MYRES

W.R. Paton ile yörede coğrafya araştırması yaptılar. Eserleri:" Researches in Karia, geographical journal, 1897, vol. 9, p.38-54

 

W.R. PATON

Çevrede araştırma yaptı. Eseri: " Sites in East Caria and South Lydia" "Journal of Hellenic Studies, 1900, vol 20, p.57-80" . Kıran dağının altında tüm sahil boyunca kaynayıp denize ulaşan su kaynakları olduğunu yazar.

 

VON DIEST

Çevrede coğrafi ve haritacılıkla ilgili 1919 yılında araştırma yaptı. "Pet. Mitteilungen 1909"

Sahilden içeride, Araplar çayının üzerinde mahmuz gibi bir tepe olan Zeytin Belen (368 kotlu Asartepe) kale kalıntıları bulunduğunu, gene körfezin güneyinde bir tepe üzerinde de kalıntılar (Ferek Kızılasarı) olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Akbük Asarı hakkında da bilgiler vermektedir.

 

DELATTE

"Les Portulans grecs" Aziz Kosma hakkında bilgiler vermektedir.

 

TOMASCHECK

"Zur hist. Topographie, Kleinasien im Mittelaltar" Aziz Kosma hakkında bilgiler vardır.

 

MEDITERRANEAN PILOT

5th edition, 1918, denizciler bölge hakkında bilgiler vardır.

 

PAUL WİTTEK

"Das Fürstentum Mentsche 1918" Menteşe Beyliği olarak 1934 tarihinde Almanca olarak yazılmış eseri Türk Tarih Kurumu tarafından 1944 tarihinde Türkçe'ye çevrilmiştir.

 

G.GUIDI

İtalyan araştırmacı, Muğla İtalya işgali altında iken araştırmalarda bulundu. İdimos ile ilgili "Viaggio di esplorazione in Caria" isimli makalesi "Annuario della scuola archeologia di Athene Vol.4-5 (1921-1922) sayfa 369-374 de İtalyanca yayınlandı.

İtalyanca olan eserin İdima ilgili bölümünün Türkçe çevirisi bu bölüme eklenmiştir.

 

ZEKAİ EROĞLU

Muğla ili ve içerisinde Gökova ile ilgili araştırma ve incelemelerini yayınladı: "Muğla Tarihi, 1939" (çok değerli ve kapsamlı bilgiler yanında pek çok konuda zamanın politik görüşlerine göre ön yargılı olduğu kanısındayım)

 

LOUIS ROBERT (1904- Paris1985)

Helenistik dönem Grek yazılarının okunması konusunda uzmanlaştı ve bu yazılarda ki eksik yerlerinin saptanmasında kurallar geliştirdi. Anadolu'da Helenistik kentlerin tarih ve coğrafyası konusunda çalıştı. 1956-1964 yılları arasında İstanbul'da Fransız Arkeoloji Enstitüsünün başkanlığında bulundu. Fransızca ile yazılan hiç bir eseri Türkçe'ye çevrilmedi. Çevre hakkında en önemli araştırmaları gerçekleştirmiştir. Eserleri:

1.Etudes Anatoliennes - Anadolu Araştırmaları- Paris 1937

(Burada Idyma konusunda inceleme vardır.)

2. Hellenica 13 cilt (1940-1965)

3. Villes d'Asie Mineure - Anadolu Kentleri

4.La Carie- Karia Bölgesi- Jeanne Robert ile birlikte

(Afrodisias ve çevresi inceleniyor)

 

GEORGE BEAN (1903-1977)

İngiliz filolog ve tarihçi. Cambridge Üniversitesi'ni bitirdi. İngiltere'de1926-1943 yılları arasında klasik Grekçe dersleri verdi. 1943-1968 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde filoloji derslerini yürüttü. 1965 yılında onursal profesörlük unvanı verildi. Batı ve güney Anadolu'daki antik kentler konusunda çalıştı. Çevre hakkında en önemli araştırmaları yaptı. Başlıca eserleri:

  1. The Rhodian Perae (1954) - ( İdima çevresi ile ilgili çalışmalar)

  2. The Carian Coast III- J.M. Cook ile "Annual of the British Scholl at Athens, vol.52 -1957

  3. Aegean Turkey -London 1966

  4. Turkey's Southern Shore -London 1968

  5. Turkey beyond the Meander- London 1971- İdima konusunda bilgi var.

  6. Lycian Turkey- London 1978

 

PAAVO ROOS

Alte und neuve Inshriftenfunde aus Zentralcarien- Orta Karia'da eski ve yeni yazıtlar adlı incelemesi "Istanbuler Mitteilungen des Deutschen Archaologisches Institüt-Band 25 -1975- sayfa 335-341 de yayınlandı. Hayıtlı hakkında bilgiler vardır.

 

WOLFGANG BLÜMEL

İdima kenti yazıtlarının tümümü yayınlamıştır. "DIE INSCHRIFTEN DER RHODISCHEN PERAIA" Österreichte Akademie der Wissenchhaften Rheinisch-Westfaelische Akademie der Wissenchaften" kurumunun 1991 Dr.Rudolf Habelt GMBH- Bonn, yayını

İçinde Almanca olarak çevrede okunmuş 19 yazıtın açıklaması bulunmaktadır.

 

GUY MEYER

Paris' de yaşıyor. Fransız Araştırmacı. İdima ile ilgili tüm bu bilgileri ve yöredeki kitabeleri bize ulaştırdı. Kendisi ile yazışma fırsatı buldum. Fransızca 7 sayfalık Gökova tarihi ile ilgili mektubu bulunmaktadır.

 

Prof. A. BRESSON

Rodos ve Karia bölgesindeki Grek yazıtları konusunda çalışmaktadır.

 

P. BENEDICT

Ula ve çevresi hakkında " ULA AN ANATOLIAN TOWN" Leiden, E.J. Brill, 1974 isimli yayını bulunmaktadır. Ula yanında Gökova hakkında da bilgiler yer almaktadır.

 

COĞRAFYA SÖZLÜĞÜ

Akçapınar : Muğla-Marmaris yolunda köy

Akbük : Akyaka- Ören arasında mevki

AKYAKA : Beldemiz

Araplar çayı : Bugün ovada Gökova deresi

Aya Kosma : Orman kampı içinde adına kilise yapılmış Hristiyan azizi

Azmak : Denize akan derelere verilen isim

COVA : (Djova, Giova, Geova) bölgenin eski adı

Çetibeli : Marmaris yolunda yerleşim yeri

Çınar : Ören yolunda plaj yeri

Çıtlık : Fethiye yolunda yerleşim yeri

Elmalı : Kızılyaka yakınıda köy (antik Kallipolis kentinin yeri)

Eski İskele : Orman kampı içindeki antik iskele, tapu kayıtlarında mevkii ismi

Erendede : Akyaka içinde sınanmış yer, yatır

Ferek : Marmaris yolunda Gökçe köyü

Gelibolu : Gökova körfezinde köy, antik Kallipolis isminden geliyor.

Gereme : Ören'in eski ismi, Keramos antik kentinden

GÖKOVA : Bölgenin genel ismi

GÖKOVA Körfezi : Körfezin ismi

GÖKOVA : Gökova köyü (beldesi), Kozlukuyu

Haşimbahçe : Fethiye yolu üzerinde eski yerleşim yeri, mahalle,

Hayıtlı : Ören yolunda mevkii,

İDİMA : Yörede antik kent

İdimos : Kadın azmağı antik ismi

İnişdibi : Mahalle

Kabız : Kanyon, uçurum, yöresel verilen isim

Kavak : yörede çınara verilen isim

Kallipolis : Kızılyaka Elmalı'da antik kent

Keramos : Gereme, Ören, körfezde antik kent

Kerme Körfezi : Gökova körfezi, Ceramic Gulf (İng), Golfe Ceramique (Fr)

Killandos : Yenice Okkataş'ta olduğu sanılan antik kent

Kozlukuyu : Gökova beldesi

Kadın azmağı : Akyaka içende denize akan azmak

Muğla : il merkezi

Papazlık deresi. Akyaka içinden geçen dere

Sedir Adası : Antik ada kent, Cedreia

Tavas :Denizli ilçesi (eski Tabae, Yarangüme)

Taşkesiği : Fethiye koyunda köy

Turnalı : Ören yolunda mahalle

Ula : ilçe merkezi

Yazılıtaş : Gökova beldesi mahalle

Yenice : köy

Yerkesik : belde, (antik ismi Thera)

BOTANİK SÖZLÜK

Yörede bilinen Fiona ve yerel isimleri (P,Benedict, Ula)

Baldıran, Ballıbahar, Bencik,

Çıntar, Devetabanı, Ebegümeci

Gabcık, Gazyak, Günlügöbek, Güşürek,

İnelik

Karagöz, Kedikulağı, Kekik (thyme), Kiskis, Kışyak, Köremen, Kuzugöbeği,

Kuzukulağı (Rumez acetoselle) (Sheeps sorel)

Labada, Mantar

Sarıot, Semizotu (Portulaca oleracea- Purslane), sirken