Ödül evinden birkaç fotoğraf...

  

stairs.jpg (94173 bytes)

backside.jpg (125377 bytes) east_front.jpg (115119 bytes) front.jpg (177118 bytes) inside.jpg (55589 bytes)
masa_veranda.jpg (107272 bytes) salon.jpg (91425 bytes) front_far.jpg (106188 bytes) veranda.jpg (103290 bytes)


Nail Çakırhan Kısa Yaşam Öyküsü

Nail Çakırhan 1910 yılında bugünkü Gökova, Gökabad'da (Ula bucağı, Muğla İli) doğdu. İlkokulu Ula'da ortaokulu Muğla'da, liseyi Konya'da okudu. 12 yaşında şiir yazmağa başladı. 13 yaşında ilk el yazması gazetesini, 18'inde Konya'da ilk basılı mecmuayı çıkardı. 19'unda İstanbul'da Tıp Fakültesine yazıldı; fakat fakülteyi bıraktı gazeteciliğe atıldı. 24'ünde Sovyetler Birliği'ne gitti, ekonomi politik okudu. 1937'de Türkiye'ye döndükten sonra, gazetecilik, kitapçılık, muhasebe gibi türlü işlerle uğraştı. 1951'de Karatepe-Aslantaş'ta kazı yapan ve restorasyonla görevlendirilen eşine yardım etmek için Karatepe,Aslantaş'a gitti. Burada yapı işlerini üstlendi, kazı yerindeki koruyucu saçakları kazı evi, orman binaları, ilkokul, lojman ve atölye inşaatlarını yönetti. Bu uğraş yoğun bir yapıcılığı yol açtı.


Halet Çambel’ın Kısa Özgeçmişi

Prof. Dr. Halet Çambel, 1916 yılında doğdu. Amerikan Koleji ve Sorbonne Üniversitesini bitirdi. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi’nde H.T. Bossert’in asistanı oldu. Karl Bittel ile Prehistorya Kürsüsü’nü kuran Çambel, öğretim üyeliği görevinde birçok genç araştırmacının yetiştirilmesinde emeği oldu. 

Tüm toplumun eğitimine önem veren Çambel, Hitit dilinin çözümlenmesinde önemli rolü olan Karatepe-Aslantaş çalışmasını toplumsal bir projeye dönüştürdü.

 Pişmiş Kale, Midas kenti, Karatepe-Aslantaş kazılarıyla başlayan araştırmalarını Güneydoğu Anadolu tarih öncesi araştırmaları ve Keban kurtarma projeleriyle sürdüren Çambel’in en önemli bulgularından biri de insanoğlunun en eski yerleşmesi olan “Çayönü“ çalışmaları.

Başa dön