Acil telefon numaraları:

 

Veterinerler:

Veteriner Hasan Ulas Gökduman
Gökova  0533 475 27 71

Veteriner Göksel Bayramlı
Gökova
0252 246 6629

Yasemin Ilseven 0531 491 8935
(GAS-Der. Sokak Hayvanları Çalışma Gurubu Görevlileri)

 

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak Akyaka Belediye Başkanlığına yapılan öneriler:

(14 Nisan 2004 tarihinde Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca ile yapılan görüşmeye özet olarak)

* 2001 senesinden beri Fethiye Hayvan Dostları Derneği (FHDD) ile yürütülen, "kısırlaştır, aşılat ve yaşat" kampanyasına devam edilmesi: FHDD tarafından pilot bölge olarak seçilen Akyaka Beldesinde, bu proje üç sene içersinde olumlu sonuçlar vererek, sokak hayvanlarının üremesi kontrol altına alınmıştır. Beldemizde son üç sene içersinde sahipli ve yarı sahipli dişi köpeklerin hemen hemen hepsi kısırlaştırılmış olmasına rağmen, erkek köpekler için bu durum geçerli değildir. …özellikle köpeklerini sokaklarda serbest bırakan yerel halkın, erkek köpeklerinin de kısırlaştırılmasına izin verilmesinin sağlanması, Belediye içersindeki sokak hayvanlarının üremesinin tamamen kontrol altına alınmasını sağlayacaktır.

* Civar belediyelerinden ve de köylerinden beldemize köpeklerin atılmaması için önlemlerin alınması: İnancımıza göre, yürütülen bu proje ile Akyaka Belediyesi civar köy ve belediyelerine iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda Akyaka Belediyesinin, beldedeki hayvan severlerin işbirliği ile birlikte, civar köy ve belediyeleri ile (Yerkesik, Gökova, Akçapınar, Gökçe, Çıtlık v.s.) temasa geçip, FHDD ile yürütülen projeye katılımları sağlanabilir. Bu sayede, kısırlaştırılmış ve aşılanmış olan sokak hayvanlarının kendi bölgelerinde kalması sağlanacaktır. 2005 senesinden itibaren FHDD'nin gezici veteriner kliniği tekrar faaliyete geçtiğinde, Dernek Başkanı Perihan Agnelli ile görüşülerek kliniğin Akyaka Beldesinde bir süreliğine (bir-iki hafta gibi?) faaliyet göstermesi sağlanarak, civar köy ve belediyelerinin sokak hayvanlarına da aynı hizmet sunulabilir.

*FHDD Gezici kliniğin faaliyet göstermeyeceği önümüzdeki sene içersinde, belde hayvan severleri, sokak köpeklerini kendi imkanları ile Fethiye’ye taşıyarak kısırlaştırılmasını sağlamaktadırlar. Yaz ayları içersinde köpek atımlarının genelde arttığı göz önünde bulundurularak, bu görev belirlenen tarihlerde Akyaka Belediyesinin tanzim edeceği araçlar ile Belediye tarafından bizzat yapılabilir. Belediyeden yapılacak anonslar ile köpeklerini kısırlaştırmak isteyen belde sakinlerinin isimlerini Belediyeye yazdırmaları rica olunarak, Belediyede bir liste oluşturulabilir. Ayrıca yeni atılmış olan sahipsiz köpeklerin de Belediye ye veya gönüllü olarak çalışan hayvan severlere (aşağıda isim ve tel. bilgileri verilmiştir) bildirilebilir. Belirli sayıda hayvan toparlandığında, hayvan severlerden bir veya iki kişinin katılımıyla bu hayvanlar Fethiye’ye götürülebilir.

* Hasta ve yaralı sahipsiz hayvanlar, gene beldedeki hayvan severler tarafından kendi imkanları ile tedavi edilmektedirler. Bu konuda da mümkünse Belediyeden yardım talep edilmektedir. Belediyenin anlaşacağı yerel bir veteriner belirlenerek tedavi masrafları Belediye tarafından desteklenebilir. (Bu durum sadece sahipsiz hayvanlar için geçerlidir)

Köpeklerin kuduz aşıları her sene Ula Tarım İl Müdürlüğünden yollanan veterinerler tarafından yapılmaktadır. Bu uygulama, Belediye tarafından da takip edilip, Ula Tarım Müdürlüğü ile irtibata geçilebilir (tel. 242 3010, 3007). Aşılama tarihleri, aşağıda ismi bulunan hayvan severlere birkaç gün öncesinden haber verilebilirse, sahipsiz köpeklerin toplanılması daha kolay olacaktır. Ayrıca sokak köpeklerine takılan tasmalar maalesef devamlı olarak boyunlarından çıkarılmaktadır. Hayvanların yakalanmasında bu tasmalar önemli olduğu için, bu tasmaların alınmaması belde sakinlerine anons edilebilir.

*Belde içersinde pitbull, doberman, rotweiler gibi sert ve kuvvetli köpeklerin kar amaçlı olarak üretilerek çoğaltılması ikna yoluyla önlenmeye çalışılabilinir. Kavga amaçlı eğitildikleri durumlarda, çevre güvenliği açısından büyük tehlike oluşturabilecekleri için jandarma gibi güvenlik güçleri tarafından ikaz edilebilir ve gerekirse bu hayvanlara el konulabilmesinin yolları araştırılabilinir.

* Sahipsiz ve yarı sahipli sokak köpeklerini gösteren listenin Belediye de görülür alanlara asılması: Listeden de görüleceği gibi sokak köpeklerimizin çoğu belde sakinlerinin bakımı ve gözetimi altındadırlar. Tümü kısırlaştırıldığı için üremeleri kontrol altına alınmıştır. Aşıları da senelik olarak takip edildiği için, Akyaka Beldesinin çevre sağlığına bir tehdit oluşturmaları söz konusu değildir. Bu noktada eklemek istediğimiz bir husus ta, bu aşamada Akyaka Belediyesinde bir barınak oluşturmanın gereksiz olduğudur. Barınaklar genelde kuvvetli maddi desteğe ve etkin bir şekilde sahiplendirme programlarına sahip olmadıkları sürece hayvanların yakalanıp hapsedildikleri ve oldukça sağlıksız koşullarda yaşadıkları, hızla çoğaldıkları ve günlük bakımlarının büyük bütçeler gerektirdiği alanlara dönüşmeye mahkumdurlar. Bu nedenle bu konudaki tavsiyemiz beldede açılacak bir barınak yerine, maddi kaynakların sokak köpeklerinin hızlı bir şekilde kısırlaştırılmasına yönelik olarak kullanılmasıdır. Ancak her yerde karşılaştığımız gibi sokak hayvanlarından hoşlanmayan veya rahatsız olan insanların olduğu gibi, beldemizde hayvanları sevip, sahip çıkanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu konuda problemler çıktığında her iki gurubun uzlaşacağı ara bir çizgi bulunmaya çalışılmalıdır. Ayrıca projenin başladığı yıldan beri yerel halk küpeli köpeklerimiz konusunda devamlı olarak bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeyi her ortamda sürdürmeye devam edeceğiz. Sokak hayvanları ile ilgili Belediye tarafından yapılacak herhangi bir uygulamada veya faaliyette aşağıdaki belde sakinlerine öncelikle danışılması önemle rica olunur.

İleriye dönük olarak amaçlanan faaliyetler:

1) Sokak köpeklerinin yurt dışına sahiplendirilmesi: Sokak köpeklerimiz sağlık ve üreme açısından kontrol altına alındıktan sonra, belde içersinde veya dışarısına ve hatta yurt dışına sahiplendirilmesi daha kolaylaşmaktadır. Bir önceki tatillerinde dost oldukları sokak köpeklerini tekrar gelip görmeyi amaçlayan turistler de bulunmaktadır. İleriye yönelik amaçlarımızdan biri de bu tarz kimselerin sevdikleri köpeği sahiplenip ülkelerine götürmedeki formalitelerde yardımcı olmaktır. Bu amaçla Akyaka Sevenler Derneği ile temasa geçip, İnternet sayfalarında hem projenin tanıtımı hem de bazı sokak köpeklerimizin yurt dışına sahiplendirilme amacıyla tanıtımında yer almaları için söz almış bulunmaktayız. Ayrıca bu köpekler ile ilgili hazırlayacağımız bilgileri beldedeki otellere de bırakmayı düşünmekteyiz. Bu tanıtımda da belediyenin bize destek vermesini rica etmekteyiz.

2)Akyaka sokak köpeklerine bağış toplamak amacıyla, gelecekte bir sokak festivali düzenlemek ve bu kapsamda projeyi hem yerli hem de yabancı turistlere tanıtabilmek.

İnanıyoruz ki böylesine insancıl projeleri uygulayan yerel yönetimler çok daha verimli sonuçlar alarak, çok daha uygar bir izlenim bırakmaktadırlar.

Saygılarımızla,

Yasemin ve Heidi İlseven 0531 491 8935

 

Itır Hanım 0531 491 8935

Sema Maral 243 5552

Makbule Hanım 243 4262

Jane Patterson 243 4321 (İngilizce)

Akyaka Sevenler Derneği

Fethiye Hayvan Dostları (FHDD) 613 5835

Perihan Agnelli (Dernek kurucusu ve başkanı) 0532 3162727