home

     

 


Gökova Unesco Dünya Mirası Listesine Girme Yolunda Adım Adım İlerliyor


Gökova körfezinin karasal ve denizsel biyo çeşitliliğin UNESCO dünya mirası listesine alınmasıyla ilgili toplantı Ula belediye başkanı Sayın Nadi ŞENKAL, Gökova havzasında bulunan köy muhtarlıkları ve yöredeki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle 08 Şubat 2013 tarihinde Akyaka Yücelen Hotel de gerçekleştirildi.

GAS-DER (Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği), Akyaka Belediyesi ve Akyaka Kent konseyi ev sahipliğinde ve Akdeniz Koruma Derneği, Ege ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinden gelen katılımcılarla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan GAS-DER başkanı Oruç ÖZKAN; Akyaka ve Gökova havzamızın su altı ve karasal biyolojik çeşitliliğinin koruma bilincini oluşturarak, kaybolmaya ve bozulmaya yüz tutmuş doğal ve kültürel varlıklarının yaşatılmasını sağlamak için bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlıklarımızla ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak yaşadığımız bölgenin UNESCO dünya mirası listesinde yer alması ve UNESCO gibi uluslar arası bir eğitim,bilim ve kültür örgütü tarafından da tescillenmesi gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miras olacaktır dedi.
Akyaka Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çalca, Gökova körfezinin karasal ve denizsel biyoçeşitliliğin gerekçelerinden bahsettiği kısa bir konuşmanın ardından Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Sayın Zafer Kızılkaya bölgemizde yetişen Gökova orkidelerinin nüfusuna değinerek katılımcılara ne zengin bir bölgede yaşadığımızı tekrar hatırlattı.


Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Vahdet Ünal da sunumunda Gökova körfezinde balıkçılık yönetimine dikkat çekerek Gökova körfezinde 644 adet değişik mikroskobik tür saptandığını Kum köpek balıklarının üremek için Gökova körfezini seçtiğini bölgemizin en iyi balıklarından Lagos ve karides popülâsyonunda azalmalar olduğundan ve 2006 ile 2009 yılları arasında sorumsuzca avlanan balıkçıların yol açtığı balık nüfusunda ciddi bir azalma olduğunu vurguladı. Program Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Dr. Gökçen Bilgenin Gökova körfezi deniz balıkları adlı sunumuyla son buldu.