BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI

KÜRESEL ÇEVRE FONU

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ destek PROGRAMI

Proje Dokümanı (ekstre)

2001

 Proje Özellikleri 

Proje adı:        "BİYO- GÖKOVA"

Yerel Çözümlerle Gökova Havzasında Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Artırma Projesi

Proje No.:       TUR – 01 - 02

Başvuran kuruluşun 

Adı:                  Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği

Posta adresi:   48 650 Akyaka/ Ula

e-mail adresi:  akyakadernek@hotmail.com
web sayfası:    www.akyaka.org
Proje Sorumlusu

 Heike THOL- SCHMITZ, Dernek Başkanı
 

Proje ortağı kurum:

Muğla Valiliği

Proje Destekleyicileri:

ÖÇK Kurumu
Ula Kaymakamlığı
Akyaka ve Gökova Belediyeleri
Akçapınar ve Gökçe Muhtarlıkları

----------------------------
DHKD
SAD- AFAG

Proje odak alanı uygulama programı:

Biyolojik çeşitlilik

Kıyı, deniz ve tatlısu ekosistemleri

Proje toplam tahmini bütçesi

73.384 USD

GEF / SGP'den istenen mali destek miktarı:

39.194 USD  

Projenin süresi:

 2 yıl 7 ay

 **        Giriş:

 ** a.    Özet

 Gökova ovasının özü tatlı ve tuzlu su ekosistemleri olup, etrafı dağ/ orman ve denizle

çevrilmiş olup, çeşitli habitatlara (sazlık/ bataklık, tuzlu step, sulak çayır, deniz kıyısı, çalı, ağaçlık) sahiptir. 1986- 2001 yılları arasında Heike THOL- SCHMITZ[1] tarafından sürdürülen araştırmalarına göre (tespit/ ön envanteri), 90' dan fazla kuş türünün arasında, Sakarmeke, İzmir Yalıçapkını, Çıkrıkçın; 10 memeli hayvan türünden Su Samurları, Porsuk; bir çok sürüngen türü arasında Çizgili Kaplumbağa, Otlu Bağa, Oluklu Kertenkele, Dikenli Kaya Kertenkele gibi türlerde, ayrıca çoğu balık türünde büyük ve bariz bir kayıp gözlenmektedir.

 Ovada bulunan tarım alanlarında susam, buğday, akdarı gibi tarım ürünleri ekilmektedir. Kesme amacıyla dikilen, çoğunlukta Okaliptüs, az sayıda Kavak ağacından oluşmuş korular görünmektedir. Koruma alanı olmasına rağmen kaçak kara avı ve ona bağlı olarak sazlık yakımı, bitişik köylerden gelenlerin geleneği olarak devam etmektedir. Yenilebilen kuş türlerinin yanı sıra küresel olarak koruma altında olan Su Samuru, Balaban, Pelikan gibi birçok canlı türü de her yıl bu eylemlerin kurbanı olmaktadır. Proje alanı ayrıca yıllardan beri yapılaşma ve kentleşme tehdidi  altındadır.

 Proje alanı tümüyle ÖÇK Gökova bölgesinin bir parçasıdır ve en hassas bölgelerini kapsar. Ayrıca proje alanının 2/3'si 1. derece Doğal Sit Alanıdır. Alana bitişik olan Akyaka ve Gökova Belediyeleri, Akçapınar ve Gökçe Muhtarlıkları, tümüyle Ula Kaymakamlığına bağlıdır. Alanda çevre çalışmaları yürüten sadece bir STK (G.A.S.- Der/Akyaka) mevcuttur.

Projenin "Yerel Çözüm Modeli", yerel sorunların tespiti ("Yerel Çalışma Grubu"), onların potansiyel çözüm önerilerinin araştırılması ("Proje Araştırma Grubu"), pilot uygulamaların denenmesi ("Yerel Çalışma Grubu" ve yerel halk) ve bunlara paralel olarak bilgi, bilinç ve kapasite artırma çalışmalarını kapsamaktadır.

Yerel çözümlerle, halkın katılımcılığı sağlanarak bir "otokoruma mekanizm" (koruma otomekanizması) oluşması hedeflenir. "Biyo - Gökova" Projesi, alan kullanıcıları, alan korumacıları ve alandaki biyolojik çeşitliliği bir 'symbiosis' haline getirmeye çalışacaktır. 'Her bir tarafın, bir diğer taraf olmaksızın yaşayamayacağı bilinciyle bir diğerini koruması ve bir diğerinden faydalanması' felsefesini oluşturmak bu projenin ana amacıdır. Bu yüzden alternatif ve sürdürülebilir alan kullanma modelinin, halkla birlikte oluşturulmasına önem verilir.


[1] Ek K. 1a Heike THOL- SCHMITZ, cv/ TR

  Ek K. 1b Heike THOL- SCHMITZ, cv/ GB

  Ek K. 1c Heike THOL- SCHMITZ, Makale ve Sunuş Listesi

Sayfa başına