homepage    

Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği hakkında

Derneğimiz 1991 tarihinde, yerli halkın ve büyük şehirlerden gelip Akyaka’ya gönül vermiş insanlar tarafından kurulmuştur. Derneğin amacı yöredeki mimari dokuyu korumak, gerekirse bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, doğa koruma çalışmalarına destek vermek ve korumak, kültürel faaliyetleri geliştirmek, eğitim desteği sağlamaktı. On beş yıldan fazla aktif olarak, siyasi görüşlerin etkisi altında kalmadan, zaman zaman yaşanan politik baskılara prim vermeden amacı doğrultusunda çalışmaktadır.Beldemiz Belediye olduktan sonra hızlı bir gelişim göstermiş ve turistik bir belde haline gelmiştir. Artan nüfus ve yapılaşma doğa tahribatını da beraberinde getirmiştir. Bu tahribatı olabildiğince azaltmak için derneğimizin yaptığı bazı çalışmaları ana başlıklarıyla sıralarsak:

- Marmaris’in su ihtiyacını karşılamak üzere Kadın Azmağından saniyede 3 metreküplük su taşıma işleminin (ovada kurulacak pompa işletme istasyonun inşaatı ve su azalmasından dolayı ekolojik dengenin zarar göreceği düşüncesiyle) engellenmesi;

- Kadın Azmağı’nın kenarına yapılması planlanan yolun engellenmesi;

- Akyaka’daki yapılan evlerin yörenin mimari özelliklerini taşıyan Nail Çakırhan mimarisine uygun olarak yapılması için mücadele edilmesi;

- 1999 yazında “Akyaka Su Samurları Semineri“ organizasyonu;

- Gas-Der Vizyon toplantısı

 - Uluslararası kuş sayımı (Balkan Projesi) projesinde ayrıca ülkemizde yaşayan kuşların üreme davranışları ve populasyonlarını tespit etmek amacıyla yürütülen Kuş-Atlas projesinde yer almak;

- 4-5 kasim 2004 tarihleri arasında Vizyon Akyaka çalıştayının organizasyonu

- Çağdaş Sivrisinek Mücadelesi için neler yapılmalıdır? Bu konudaki raporlar yerel yönetime sunulmuş, halkı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

- Sürdürülebilir bir turizm ve kalkınma nasıl olmalıdır. Bu konuda ilgili makamların katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir;

- 27 Ekim 2005 Düş ve Gerçek Değerlendirme ve Analiz toplantısı organizasyonu doğa ve çevre korumayla ilgili yaptığımız çalışmaların bir bölümü.

- Her yıl Mayıs-Ekim ayları arasında sergilerimiz gelenekselliğini korumaktadır. Sergiler Akyaka’nın  kültür-sanat yaşamına önemli bir katkı sağlamaktadır. Açılış partilerimiz birbirimize MERHABA dediğimiz sıcak bir ortama dönüşmektedir.

- Kış aylarında on beş günde bir yaptığımız sohbet toplantılarıyla yazın hareketliliğini yaşatmayı, beldemiz sorunlarını tartışmayı sürdürüyoruz.

- Derneğimiz özellikle sulak alan ve kuşçuluk konusunda danışmanlık yapacak yeterliliğe ve donanıma sahiptir.

Organik Tarım, Kadın ve Sokak Hayvanları konusunda çalışma gruplarının da oluştuğu derneğimiz 200 üyenin bağış ve aidatlarıyla yaşamaktadır.

Derneğimiz ve yapılan çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.akyaka.org websitesine tıklayabilir ya da ofisimize uğrayabilirsiniz