27 Ekim’de yapılan Vizyon değerlendirme toplantısı

 

Vizyon Akyaka Toplantısı 4-5 Kasım 2004 tarihinde Yücelen Otelinde gerçekleştirildi. Büyük ümitler uyandıran, modern, çağdaş ve Avrupa yolunda örnek bir adım olarak değerlendirilen çalıştay şimdi unutuldu. Türkiye çapında da ilgi uyandıran, Akyaka'nın geleceğini belirleyecek vizyon çalışması, "Erken geldi" denilerek bir kenara bırakıldı ve geçmişte izlenen yola devam edildi. Dernek yönetimdeki arkadaşlarımız meclis üyesi olmalarına rağmen bu düşünceleri belediyemize taşıyamadılar...


Akyaka’da yürüttüğümüz UNDP/GEF-SGP "Biyo-Gökova Projesi" kapsamında mevcut kooperatifler, özel sektör temsilcileri, belediye ve dernek temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay
düzenledik. Çalıştayda, "10 yıl sonra nasıl bir Akyaka istiyoruz?" sorusuna cevap aradık.
 


Toplantıya Selen Akhuy kolaylaştırıcı olarak katıldı. İki günlük çalışmanın ardından tüm katılımcılar ortaya çıkan metne basın önünde imza atarak bu metnin kendi metinleri olduğunu gösterdiler. Toplantı sonunda herkesteki gururu rahatlıkla görmek mümkündü. Ortaya çıkan metin katılımcı bir anlayışın ürünü oldu.
 


VİZYON AKYAKA: 
Doğanın ve mimari dokunun korunduğu,
alt yapısını tamamlamış,
canlı bir sosyal ve kültürel hayata sahip,
ortak değerlerde birleşmiş
ve tüm ziyaretçileriyle bu zenginliği yıl boyu paylaşan
bir AKYAKA!
İLKELER:
  •  Var olan doğal çeşitliliği etkileyebilecek her türlü girişimin çağdaş ve katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek kararlaştırılması.
  • Azmaklar arasındaki doğal dokunun korunarak yerleşimin yamaçlarda özgün mimariye uygun olarak gelişmesi.
  • Çeşitli nedenlerden ötürü mevcut ya da doğabilecek çatışmaların ve iletişimsizliğin önüne geçebilmek için tüm ilgi gruplarıyla birlikte çalışılması.
 ARAÇLAR:
  • Yol, kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisleri, çöp toplama ve işleme sistemleri, yer altına alınmış kablo şebekeleri, park düzenlemesi gibi çağdaş normlara uygun alt yapının tamamlanması.
  • Yerel kimliği yitirmeden sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesi için; halkın kadın – erkek, yaşlı – genç rahatlıkla bir araya gelebileceği ortamların yaratılması, ilgi ve beceri kazandıracak kurslar düzenlenmesi.
  •  Akyaka’nın bir marka haline gelmesini sağlayacak, bütün yıla yayılmış bir turizm stratejisi oluşturulması.
  •  Organik tarım koşullarına uygun olarak yetiştirilecek ürünlerin yöre insanına ve ziyaretçilere sunulması.