home - thanks and good bye  


Gökkuşağı ? Gök- Kuş- Ağı !

 *"Gök" = Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği'nin (G.A.S.- Der) organizasyonuyla** yürütülen...

*"Kuş" = Muğla İli'nin Kuşçuların...

*"Ağı"  = İletişim Ağı' dır!

 **Doğa Derneği ve DHKD' nin büyük desteğiyle!

 Gök- Kuş- Ağı Türkiye’nin Kuşçu Topluluklarının yenilerindendir.

 ________________________________________________________________________________

 GKA nasıl oluştu?

  2001 kış döneminde DHKD tarafından Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği Başkanlığı’na bir liste iletildi. Listede Muğla İli’nde kuşçulukla ilgilenen ve o zamana kadar DHKD’nin kuşçuluk bölümüne ilgi gösteren kişilerin isim ve telefon numaraları bulunuyordu. O ana kadar Muğla’da kuşçuluğa yönelik hiçbir çalışma olmadığından, sulak alanlar sayılmadan kaldı. Bursa’da, İzmir Ege kuşçularla birlikte saymaya gitmek üzere karar almıştık bile, çünkü bölgemize tek başımıza sahip çıkamayacağımızı düşündük. DHKD kuş çalışmaları koordinasyonu bakan Bahtiyar Kurt’un listesi gelince sayım günlerinde ne kadar fazla kişi olursak o kadar iyidir düşüncesiyle onları aramaya başladım. Aynı zamanda, insanlar ilgi gösterdiği takdirde, yeni bir topluluk kurmaktan öte, GAS- Der’in kuşçu kolu olarak çalışabiliriz, nasıl olsa hazır bir organizasyon var diye, GAS-Der’in yönetim kurulu kararı çıkarttık. Gök- Kuş- Ağı’nın ismi oradan geliyor: Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği’nin Kuşçuluk İletişim Ağı = Gök- Kuş- Ağı!

 İlk toplantımızı 3 Mart’ta Akyaka’da yaptık. Muğla’nın değişik yörelerinden 9 katılımcı geldi ve birlikte bir kuşçu  platformu oluşabileceğimizi gördük. Ana fikirlerimizi, beklentilerimizi, hedeflerimizi tespit ettik ve nasıl devam edeceğimizin bir planını çıkarttık. İşte...

 Muğla ilinin...

 a-kuşçularının bir araya getirilmesi,

b-kuşçularının bilgi alış verişine zemin hazırlaması

c-bir kuşçu ağının kurulması (iletişim sağlanması)

d-kuşçularının, bazı faaliyetleri birlikte ve daha etkili yapması

 ve

 * hepimizin bilgisinin aynı (ve yüksek) seviyeye ulaşması

* bir bilgi standardı oluşturulması

* kuşçuluktan öte çevreciliğin geliştirilmesi.

 şekil:

 * ayda en az bir defa toplantı düzenlenmesi

*Muğla İli’nin değişik yörelerinde olması

*hafta sonunda olması, olabileceği kadar cuma günleri gidip, Cumartesi sabah erken araziye gidilmesi

*sabah erkenden kuş gözlemlerine gidilirse, öğleden sonra seminerler düzenlenmesi

(seminerlerin üyelerin değişik bilgilerinden oluşturulması)

*mümkün mertebe yörede mevcut olan üyelerin toplantının alt yapısı konusunda yardımcı olması

*önemli olan ve/ ve ya kuşçuluk ile ilgili konularda üyeler arasında iletişim sağlaması

*katılımın serbest ve özgürce olması, mecburiyet olmaması

 araç:

 GAS-Der’in organizasyonuyla ve Doğa Derneğin desteğiyle etkin olarak kuşların, kuşçuların ve kuşçuluğun sürekliliğini sağlayabilecek bir şekil sağlaması

 

 Şimdiye kadar gördüğüm kuşçular ve kuşçu topluluklarından bir çok farkı olan grubumuzun birkaç „handikap“ı aşmak zorunda kalacağından eminiz.

  Farklarımız sizin için de ilginç olacak diye söylemek istiyorum:

 *Küçük bir yer kapsamda, üniversite ve ya bir sulak alana bağlı olmaktan başka koskoca Muğla İli’nin her ucundan gelen üyelerimiz var, bir uçtan öbür uca kadar 4 saat’tan fazla yol var. Her yere gitmeye karar verdiğimize göre iletişimde zorlanacağız. Şimdiden araba paylaşma zincirleri kurduk bile.

 *Her kesin bilgisayarı yok, telefon ve faks aracılığıyla bilgi iletmekteyiz

 *Yaş, bilgi ve disiplin seviyelerimiz çok değişik. Olağanüstü bilgili arkadaşımızdan ancak bir kuş türünü tanıyabilen dostlarımıza kadar açılan bir bilgi yelpazemiz var. Her toplantımızda kuş gezisiyle birlikte, amacı bilgi alış verişi olan küçük seminerler hazırlayıp, bir yıl sonra bilinçli bir topluluk olmaya çalışıyoruz.

 *Şimdiye kadar kuşçuluk standartlarıyla çalışan hiçbir üyemiz yoktur. Şimdiye kadar kullanılan yerel kuş isimlerden, standart kaydına kadar sıfırdan başlıyoruz. Dürbün kullanımından not defterlerinin tutulmasına kadar konuları öğretmeye ve öğrenmeye çalışmaktayız.

 *Üyelerimizin yarısı turizm sektöründe çalıştığı için ancak kışın katılabilir, yazın bir „çekirdek grubuyla“ devam edeceğiz.

 *Toplantılarımızı, bilgi iletişimi ve gezilerimiz çift dilli olarak yapmak zorundayız. Tüm üyelerimizin paylaşabilecek ortak bir dili yok. Bu da pratikte bir takım zorluklar çıkartıyor ama toplantılardaki dayanışma görülmeğe değer.

 *Üyelerimizin çoğu oturdukları yörelerdeki çevre problemleri ile bir şekilde meşgul, herkes kuşçuluğun yanı sıra çevre mücadelesiyle de uğraşmaktadır. Toplantı hafta sonularımızın bir bölümünün ayrılıp, gideceğimiz yörede uğraşmakta olan üyelerimize destek vermek amacıyla onlarla birlikte bir gösteri şeklinde resmi dairelere gidip tanıtım yapma kararı aldık, böylece üyelerimizi tek başlarına bırakmamaya çalışacağız.

 *Çevrecilerle kuşçuların farklı bakış açılarına sahip olmalarından dolayı, sert, acı ve katı çevrecilerle (benim gibi) kuş tüyü kadar yumuşacık kuşçuların birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu görüyor ve birbirimize adapte olmaya çalışıyoruz. Bu sayede doğadan başka ve yeni hazlar alacağımızı umuyoruz.

 ...gördüğünüz gibi „handikap“ bol!

 Bazı avantajlarımız da var:

 *Çok fazla para sıkıntısı olan bir üyemiz yoktur. Tekne turları ve ya toplantılar hazırlama konusunda fazla problemimiz yok; paylaşıyoruz.

 *Hazır bir organizasyonun kullanılmasında fayda var. Bazı etkinliklerin düzenlenmesi daha kolay olur, oluyor. Altyapı da hazır. Örneğin Dalyandaki ikinci toplantımıza basını çağırabildik ve kendimizi iyi tanıtabildik. Bunu her gezi sırasında yaptık. Ayrıca GAS-Der’in haber bülteninde yer alıp çalışmalarımızı yayınlayabileceğiz.

 *Gideceğimiz her yörede katılımcı olarak topluluk üyelerinden hariç yanımıza misafir almaktayız. Kuşçular yetiştirmeye,kuşlarla bir parça ilgilenen insanları da aramıza alarak beraber  gelişmeye hazırız.Toplantılarımız kuşçu kuluçkası gibi bir şey olacak... 

 

*Kitap ve ya dürbün konusunda hala sıkışığız, üyelerimizin çoğu kendilerinin dürbünü yoktur. Topluluğun devamını sağlayabilirsek, üyelerimizin ilgisini ileriye götürebilirsek malzeme de geleceğinden eminiz. Ama şu anda 2 tane, üyelerimize ait olan ve paylaşılabilecek teleskop var. Komiktir: kitap yok, teleskop var! Ayrıca "Küçük Karabatak Projesi'ne" katılmak üzere bize DHKD'den bir teleskop verilmiştir.

 

*Muğla’nın ilginç ve tür açısından zengin olan sulak alanları boldur. Bütün bu alanları tek tek dolaşarak kuşçuluk adına yararlı çalışmalarda bulunurken „bol kuşlu günlerin“bitmemesin umuyoruz.

 

Bahar Suseven

G.A.S.- Der Başkanı/ GKA koordinatörü